Anneke Mol


Commis­sielid

Anneke Mol (1978) is psycholoog, en werkt als praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken. Opgroeiend in een dorpje in Brabant zag ze dag in dag uit, elke keer als ze naar school fietste, colonnes van vrachtwagens met varkens aan zich voorbij trekken. Gillend op weg naar het slachthuis. Deze ervaringen hebben een diepe en onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Omdat je in je eentje niks kan beginnen tegen zulk leed, en onrecht op zó'n grote schaal, heeft zij zich 2012 aangesloten bij de Partij voor de Dieren. In 2019 verhuisde ze naar Culemborg, waar ze in aanraking kwam met politiek actieve PvdD-leden. Hierdoor ontstond voor haar de mogelijkheid om zich in haar directe omgeving in te gaan zetten om te beschermen wat kwetsbaar is.

Gerelateerd

Moties Vragen Nieuws