Petra Jansen


Commis­sielid

Petra Jansen (1955) opgegroeid in Breda en 2 jaar geleden verhuisd vanuit Utrecht naar Culemborg. Petra is sinds 2 jaar met pensioen, nadat zij jarenlang bedrijfsarts is geweest. Ze komt uit een familie met biologen, wat ertoe heeft geleid dat zij haar hele leven als bezig is met de natuur, onze leefomgeving en biodiversiteit. Sinds 1,5 jaar is zij tevens lid van de werkgroep van de Partij voor de Dieren Culemborg en de komende periode gaat zij onze fractie ondersteunen als commissielid.