Algemene beschou­wingen Begroting 2024 - 2027


Keer het tij!

10 november 2023

Voor de zomer heeft de Partij voor de Dieren het college opgeroepen om te breken met het oude, destructieve beleid. Helaas bleken we roepende in de woestijn, en met de stijgende temperaturen en het negeren van de oorzaken van de klimaatcrisis, zullen we dat over niet al te lange tijd allemaal zijn.

Wij missen een lange termijn visie. We hebben nu een sluitende begroting door dingen uit de reserves op te nemen en door te gaan op oude voet. Maar we moeten investeren in een toekomst, door spaarzamer om te gaan met de leefomgeving, en de natuur herstellen. We moeten oorzaken aanpakken: niet langer geld en spullen en bezit voorop, wat ervoor zorgt dat de jeugd in de criminaliteit beland, dat er geen sociale verbinding meer is, mensen geen woning kunnen krijgen, en hun boodschappen niet kunnen betalen, dat jongeren zich massaal zorgen maken over een toekomst op een gezonde aarde - Dit is een heilloze weg. We moeten het tij keren.

En daarom komt de Partij voor de Dieren met drie voorstellen die geen geld kosten, en die blijk geven van respect voor de aarde, voor de natuur, en voor dieren en die op korte termijn al bijdragen aan een toekomst voor alle inwoners van Culemborg.

Tweedekans meubilair

De eerste, we kunnen het goede circulaire voorbeeld geven, door gemeentelijk meubilair dat vervangen wordt, tweedehands in te kopen en ons oude meubilair ook tweedehands aan te bieden. Voor veel mensen is het al gewoon om als je iets nodig hebt, eerst te kijken of het ook tweedehands beschikbaar is, en vaak is dat het geval. Waarom doen wij dat niet? Het gaat om serieus veel geld dat we kunnen besparen, en natuurlijk de grondstoffen. Wat de Partij voor de Dieren betreft hoeven de 21 raadsleden niet allemaal dezelfde stoel, laten we er nou eens wat gezelligs van maken, en dan zijn we ook nog eens goed bezig voor de planeet en het bespaart geld. Een win win win situatie.

Natuurcompensatie

Dan komen wij met een voorstel om natuurcompensatie echt te verzekeren, door het vooraf al te doen, en niet achteraf. Er komen meerdere nieuwbouwprojecten aan, bijvoorbeeld bij de houtvijver, daar staat een prachtige grote oude wilg, en een heel grote strook met Japanse duizendknoop. Voor sommige mensen een doorn in het oog, maar voor de dieren en de insecten een paradijs. Die kun je niet zomaar hun huis en hun haard en hun voedsel ontnemen, en de compensatie pas na de nieuwbouw te realiseren, met jonge bomen die nog moeten groeien, en de schuilplekken en het voedsel dat dan al weg is, dan is het kwaad al geschied. Het liefste laat je natuurlijk de boom en de struiken staan want die hebben ook recht om te leven, en bouw je eromheen, maar als het dan toch moet, zorg er dan voor dat je niet eerst je oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Dit kan echt een mooie manier zijn om het hele bouwproces natuurinclusief te maken, zoals het college ook nastreeft.

Dierenwelzijnsbeleid

Ons derde voorstel, het verkennen van een dierenwelzijnsbeleid. Op papier hebben dieren in Culemborg namelijk nu geen bestaansrecht, terwijl we de wettelijke plicht hebben om voor ze te zorgen. En dat is nodig. En voor wie is dat nodig. Voor de 8 biggetjes die pas zijn geboren in de kinderboerderij, we hebben geen 8 nieuwe stallen gezien in de begroting. Dat komt omdat deze biggetjes straks verkocht worden, voor de slacht. Acht levende wezens, ten dode opgeschreven.

En voor de 300 parkieten, papegaaien en andere vogels in de Plantage, opgesloten in te kleine vieze kooien waar ze niet hun vleugels kunnen uitslaan, waar ze wegkwijnen en de kuikens verkocht worden aan restaurants, voor ons vermaak.

Voor alle vissen in onze gemeentelijke wateren, die niet kunnen schreeuwen, maar dag in dag uit angst en pijn voelen omdat de gemeente de wateren pacht aan de hengeljacht.

Voor de huisdieren van mensen die nu in armoede leven, en die ten einde raad moeten bezuinigen op dierenartskosten.

Voor de talloze dieren in de opvangcentra, die niet in een liefdevol huis de juiste aandacht en zorg krijgen die ze verdienen.

Voor de reeeen, fazanten, ganzen, hazen, vossen en andere wilde dieren in ons buitengebied, die op zaterdagochtend hun leven niet zeker zijn door de hobbyjacht, en waardoor hun families meedogenloos uit elkaar worden gescheurd.

Voor de vogels, paarden, honden, katten en alle dieren die in de maanden rond Oud en Nieuw zich letterlijk dood schrikken van het vuurwerk.

Voor de dieren die tijdens evenementen leuk een kunstje moeten doen, zonder mogelijkheden om zich terug te trekken en met alle stress van zo’n dag, omdat wij zo graag aan kinderen willen laten zien dat dit nou eenmaal is hoe wij met dieren omgaan.

Voorzitter. Dit zijn levende wezens, ten dode opgeschreven, of veroordeeld tot een leven met onnodig pijn en angst, door toedoen van de mens. Door ons.

Vandaag kunnen we een stap maken om dat te gaan corrigeren. Vandaag kan Culemborg zeggen: wij geven om deze dieren, wij erkennen hun bestaan, en wij willen dat alle inwoners van Culemborg veilig zijn, en het goed hebben.

Voorzitter, ik sluit af.

Laten we met deze drie voorstellen een beetje lange termijnvisie toevoegen aan deze begroting. Laten we het tij keren, en een toekomst garanderen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Algemene beschouwingen Kadernota 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer