Kiezers bedankt!


Dankzij kiezers en actieve leden hebben wij een zetel in de Culemborgse gemeen­teraad!

Benieuwd wat onze plannen zijn in Culemborg?

    LEES HET VERKIEZINGSPROGRAMMA

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg

Onze mensen

Actueel

Duur­zaamheid belangrijk aspect stati­ons­om­geving

Help bedrijven stationsomgeving verduurzamen ondanks onzekerheid

Duurzaamheid blijft hoog op de agenda! Wij zijn blij dat de gemeente bedrijven in de stationsomgeving zal blijven helpen verduurzamen, ondanks de onzekerheid waarin ze op dit moment verkeren door de geplande woningbouw. We kregen toezegging van de wethouder dat duurzaamheid onderdeel zal zijn van alle gesprekken die gevoerd worden met ondernemers én dat de duurzaamheidsaspecten een vaste plek krij...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid