Verbeter de wereld


Begin in Culemborg

Vuurwerkoverlast?

    Meld het hier!

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg

Onze mensen

Actueel

Meldpunt vuurwerk geopend!

meldpuntculemborg.nl

Wij hebben een online meldpunt gelanceerd waar mensen vuurwerkoverlast kunnen melden. Via meldpuntculemborg.nl kun je melding doen van harde knallen, onveilige situaties en te vroeg afgestoken vuurwerk. De resultaten van het meldpunt zullen we gebruiken om de urgentie van een vuurwerkverbod nogmaals onder de aandacht bij de gemeente te krijgen. Helaas komt er dit jaar in Culemborg nog geen vuu...

Agenda

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid