Verbeter de wereld


Begin in Culemborg

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg

Onze mensen

Actueel

Gemeente onder­zoekt moge­lijkheid klimaat­neu­trale gebouwen!

Ons voorstel om in de toekomst te onderzoeken of gemeentelijke gebouwen niet alleen energieneutraal kunnen zijn, maar ook klimaatneutraal, is aangenomen in de raad. Lees hier de motie. De gemeente wil aan de slag met het verduurzamen van gebouwen, maar heeft als hoogst haalbare doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040. Voor de Partij voor de Dieren is dat echter niet scherp en snel genoeg,...

Agenda

31 december - Zwerfafval opruimen!

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden