Verbeter de wereld


Begin in Culemborg

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg

Onze mensen

Actueel

Ook voor dieren een veilig Culemborg

Dieren benoemd in veiligheidsplan

Goed nieuws! Dieren worden benoemd in het veiligheidsplan. De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweldig is helaas sterk. Daarom hebben wij gevraagd om dieren ook te benoemen in het veiligheidsplan voor Culemborg. De gemeente was al voornemens, op ons initiatief, om hierover meer informatie in te winnen en het Sociaal Team een cursus te laten volgen. Het serieus nemen van geweld tegen...

Agenda

31 december - Zwerfafval opruimen!

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden