Hou vast aan je idealen


Voor een diervriendelijker, groener en inclusiever Culemborg

Ook meer doen in de stad?

Sluit dan een keertje aan!

Onze idealen

Dieren­rechten en dieren­welzijn

Voorrang voor natuur en biodi­ver­siteit

Ruim baan voor fietser en voet­ganger

Een groen en leefbaar Culemborg

Een eerlijk en open Culemborg

Een inclu­­sieve en geëman­­ci­peerde gemeente

Goed onderwijs en cultuur voor iedereen toegan­gelijk

Een duurzame en eerlijke economie

Prettig, duurzaam en betaalbaar wonen in Culemborg

Gezond en veilig Culemborg

Onze mensen

Actueel

Ruimte voor alle dieren op de kinder­boer­derij - geen jonge dieren naar de handel en de slacht!

In de laatste raad voor het zomerreces heeft raadslid Myra van der Velde een pleidooi gehouden om te stoppen met het fokken met dieren op de kinderboerderij. Omdat er geen ruimte is voor deze jonge dieren gaan ze naar de handel en eindigen ze ook bij de slacht. Onze motie hierover kreeg steun van precies de helft van de raad en daarom staakten de stemmen. Na de zomer gaan we er opnieuw over stemme...

Agenda

31 december - Open fractievergadering

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën