Myra van der Velde


Raadslid

Myra van der Velde (1987) (zij/haar) werkt in communicatie voor non-profits. Myra heeft Taal en Cultuur gestudeerd met hoofdrichting Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen. Sinds 2017 is ze actief voor de Partij voor de Dieren en al langer zet ze zich in voor dierenrechten. In 2021 is Myra lijsttrekker van de kandidatenlijst Partij voor de Dieren Culemborg geworden en in 2022 is zij verkozen als raadslid.

Myra: “De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Culemborg. We willen dat er in Culemborg eindelijk een dierenwelzijnsbeleid wordt vastgelegd en dat de gemeente zorgt voor natuurinclusief beheer van het kostbare groen in de stad. Culemborg is bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen, die echt te weinig prioriteit geven aan de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis.”

Gerelateerd

Gemeente onder­zoekt moge­lijkheid klimaat­neu­trale gebouwen!

Ons voorstel om in de toekomst te onderzoeken of gemeentelijke gebouwen niet alleen energieneutraal kunnen zijn, maar ook klimaatneutraal, is aangenomen in de raad. Lees hier de motie. De gemeente wil aan de slag met het verduurzamen van gebouwen, maar heeft als hoogst haalbare doelstelling om energieneutraal te zijn in 2040. Voor de Partij voor de Dieren is dat echter niet scherp en snel genoeg,...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws