Algemene beschou­wingen Kadernota


Geef prio­riteit aan de klimaat­crisis!

24 juni 2022

Dankuwel voorzitter.

Laat ik vrolijk en positief beginnen, want ik dacht, dan zien jullie die kant van mij ook eens.

Want de Partij voor de Dieren is voorzichtig optimistisch. We zien een hoop mogelijkheden in de voorliggende sobere kadernota, mogelijkheden om de stad diervriendelijker te maken, groener, en duurzamer. Deze kadernota biedt ingangen voor beleid dat echt toekomstbestendig is. En we hebben er ook vertrouwen in dat de nieuwe wethouders hier aan de slag mee zullen gaan. We zien ook echt wel dat er al een hoop gebeurt in de gemeente, en daar zijn we heel erg blij mee.

En hoe mooi wil je het hebben: de Partij voor de Dieren dient vanavond zelfs twee moties in samen met de VVD in, nou als dat niet aangeeft dat we in een wereld leven waar met goede samenwerking van alles mogelijk is, dan weet ik het ook niet meer.

Dus dat stemt een mens positief. Maar.

Maar ik maak me ook nog steeds heel veel zorgen. Ik heb zelf geen kinderen, ik weet veel van jullie wel. En ik weet dat jullie ook deze aarde mooier voor hen willen achterlaten dan wij haar aangetroffen hebben. Maar dat wordt steeds moeilijker. Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatcrisis voelt en de laatste generatie die er ook nog wat aan kan doen.

En ik voel dat heel sterk, iedere dag, in alles wat ik doe. En ik zie veel mensen met mij, en ik zie dat er goeie dingen gebeuren, maar toch is het niet genoeg, we doen niet genoeg. En iedereen neemt z’n verantwoordelijkheid, ieder individu, ieder bedrijf, en ook iedere bestuurslaag. Een hele gemeente kan zo veel meer doen of laten dan iemand alleen.

Ik ben ervan overtuigd, dat de gemeente, wij als raad, echt het verschil kunnen maken, door duidelijk aan onze inwoners te communiceren: we verkeren in een klimaatnóódtoestand. Als raad kunnen we betere beslissingen maken als we voor onszelf inzichtelijker maken wat de klimaatimpact is van onze besluiten, positief, of negatief. En als we actief het goede voorbeeld en de urgentie van de boodschap uitdragen naar onze inwoners krijg je mensen ook makkelijker mee. En dat is wat we willen, om het nog op deze manier te kunnen doen, via de Koninklijke weg, en niet straks met dwang en hoge kosten, en veel weerstand omdat de gemeente, ja, zelf ook niet het goede voorbeeld heeft gegeven.

Voorzitter, dat is wat wij vanavond willen meegeven, in onze motie, maar ook voor de begroting. De gevolgen van de klimaatcrisis zullen vele malen groter zijn dan corona of stikstof of oorlog in Europa. We vinden dus dat het college echt prioriteit moet willen geven aan de klimaatcrisis en kritisch moet kijken naar projecten die onze doelstellingen op dit gebied in de weg zitten.

Voorzitter, om af te sluiten met een quote van Loesje, in mijn poging om dit zeer ernstige onderwerp luchtig af te sluiten: ‘Als wij nou veranderen, dan hoeft het klimaat het niet te doen’. Dankuwel.

Interessant voor jou

Reactie coalieakkoord: geen woord over dierenwelzijn

Lees verder

Algemene beschouwingen Begroting 2023 - 2026

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer