Algemene beschou­wingen Begroting 2023 - 2026


Voor­stellen die ook dieren betreft, anders kijkt naar natuur en het goede voorbeeld geeft voor het milieu

10 november 2022

Dankuwel voorzitter.

Dit is geen verrassende begroting.

Het is maar goed dat ik hier sta. Het is maar goed dat Culemborg dit jaar heeft gekozen voor een Partij voor de Dieren in de gemeenteraad Culemborg, want we zien in deze begroting eigenlijk alleen maar de reflectie van de Partijen voor de Mensen. De Partijen voor de Korte Termijn, De Partijen voor Voortzetting van het Oude Beleid.

Een beleid dat vooral de mens centraal zet. Onze behoeftes, want wij zijn het belangrijkst. Maar in een klimaatcrisis, in een biodiversiteitscrisis, is het hopelijk nu toch wel duidelijk dat we niet op dezelfde voet door kunnen. We moeten ons afvragen: hoe zorgen we nou eigenlijk echt het beste voor onszelf: is het niet beter om om ons heen te kijken, naar onze leefomgeving. Want wie goed zorgt voor dier, natuur en milieu, zorgt goed voor zichzelf. De aarde is ons huis, die delen we.

Mensen vragen ons vaak: waarom toch die naam, Partij voor de Dieren. Waarom niet Partij voor de Duurzaamheid, of Partij voor de Aarde. Nou met de laatste zou ik ruzie krijgen over de afkorting met dhr. Dagdag, maar onze naam nodigt uit om na te denken over het uitgangspunt. Wij pleiten voor een andere kijk op de wereld, vanuit een ecocentraal standpunt. Een inclusief standpunt, die iedereen betrekt. Een partij die goed zorgt voor de dieren, van de insecten die ons eten bestuiven en de wormen die zorgen voor een gezonde bodem, tot de prooi- en roofdieren die zorgen dat het ecosysteem in balans is. Het is onwijs belangrijk om daar zorg voor te dragen, en niet economische groei voorop te zetten. Een partij voor de dieren is automatisch een goede partij voor de mensen.

En het is niet meer dan logisch dat we daar ook geld aan uitgeven.

Voorzitter, daarom komen wij met een 4-tal voorstellen die ook onze dierlijke inwoners betreft, anders kijkt naar natuur en het goede voorbeeld geeft voor het milieu.

Ten eerste de dieren. Zij verdienen ook onze bescherming, een veilig Culemborg. Wij vragen extra financiële steun voor de Dierenambulance. De vrijwilligers van de Dierenambulance werken keihard voor onze wilde dieren in nood, en onze huisdieren, en zij hebben aan de vele slachtoffers van de vogelgriep ontzettend veel extra werk. Ook deze dieren zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. De extra steun kan al door jaarlijks slechts 30 cent per inwoner bij te leggen. Een schijntje voor al het werk dat zij doen voor onze dieren.

Daarnaast willen we dat dierenwelzijn beter wordt gemonitord in situaties van huiselijk geweld, wat nu nog niet wordt gedaan terwijl de twee duidelijk gelinkt zijn. Onze hulpverleners hebben nog te weinig handvatten voor deze problematiek. En wij kunnen ze die bieden, door een partner veiligheid aan te merken die ze hiermee op weg gaat helpen. Dit kan al door hiervoor incidenteel een paar duizend euro aan te merken voor gastlessen, waarna ze er zelf mee aan de slag kunnen. Een geringe investering die heel veel oplevert.

Verder hebben wij geconstateerd dat het woordje ‘groen’ zo’n beetje te pas en te onpas wordt gebruikt in gemeentelijke stukken, waaronder de begroting, zonder daadwerkelijke betekenis. Op deze manier wordt het een lege term en dat vinden we zonde. Wij stellen voor om het voortaan waar mogelijk te hebben over ‘stadsnatuur’, het lijkt misschien een kleine semantische discussie, maar we hopen hiermee een stukje positieve beeldvorming te bewerkstelligen, zodat mensen toch wat meer waardering hebben voor onze o zo belangrijke natuurlijke leefomgeving en wat de gemeente daar allemaal in doet. En goed nieuws: dit voorstel kost geen geld. GroenLinks moet misschien wel wat aan het logo doen, maar dat laat ik aan jullie.

Als laatste stellen wij voor om de eigen organisatie ook wat duurzamer te maken. Soms is het echt struikelen over de papieren bekertjes voordat je überhaupt in de raadszaal bent. In 2024 worden wegwerpbekers al verboden, wij stellen voor om daar nu al mee te beginnen en zo mogelijk een klein bos te redden aan de bekertjes die niet worden gerecycled en die hier anders komend jaar nog zouden worden gebruikt.

Afsluitend, voorzitter, het zijn kleine voorstellen die niet ten koste gaan van andere plannen én we vragen niet veel geld. Laten we dus deze begroting compleet maken met blijk van respect voor dier, stadsnatuur en milieu. Dankuwel.