Rebecca van Midden


Commis­sielid

Rebecca van Midden (1981) werkt bij Hoogheemraadshap De Stichtse Rijnlanden als projectondersteuner op het project Sterke Lekdijk. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger bij Stichting Superkatten in Acquoy en zet zij zich in als vrijwilliger op de tijdelijke opvang locatie aan de Bellweg in Culemborg. Ze is opgegroeid op het platteland met vele soorten dieren om haar heen en het voelt voor haar natuurlijk om een actieve rol te spelen op lokaal niveau binnen de Partij voor de Dieren. “Onderscheid tussen mensen en dieren zou er in mijn ogen niet moeten zijn. Net zo min als het onderscheid op basis van geslacht, huidkleur, seksuele oriëntatie of een andere reden.”