Partij voor de Dieren doet mee aan gemeen­te­raads­ver­kie­zingen in Culemborg


Aankon­diging deelname

18 oktober 2021

Culemborg, 18 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg. Op 21 november zullen de leden van de partij op het congres de kandidatenlijsten vaststellen. Ook het concept verkiezingsprogramma wordt aan de leden voorgelegd op het congres en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De kandidaten
De nummer 1 op de lijst voor Culemborg is Myra van der Velde. Zij heeft politieke geschiedenis gestudeerd en is werkzaam als communicatieadviseur. Binnen de partij is zij al meerdere jaren actief op lokaal en provinciaal gebied. Van der Velde: “We zijn ontzettend blij dat wij mee gaan doen. De Partij voor de Dieren wil een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Culemborg. We willen dat er in Culemborg eindelijk een dierenwelzijnsbeleid wordt vastgelegd en dat de gemeente zorgt voor natuurinclusief beheer van het kostbare groen in de stad. Culemborg is bij uitstek een stad waar de Partij voor de Dieren een belangrijke rol kan vervullen als aanjager van andere politieke partijen, die echt te weinig prioriteit geven aan de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis.”

De nummer 2 op de lijst is Lysanne Jackson. Zij heeft bos- en natuurbeheer gestudeerd en is werkzaam in het waterschap Rivierenland. In 2017 heeft zij de lokale werkgroep van de Partij voor de Dieren in Culemborg opgericht. De nummer 3 is Kevin Vroomen. Hij is werkzaam in de geveltechniek en is jaren voor de partij in de provincie Utrecht actief geweest. Vroomen is sinds enkele jaren ook in Culemborg betrokken.

Dieren, natuur en milieu
In Culemborg kiest de Partij voor de Dieren voor haar planeetbrede visie waarbij de belangen van alle levende wezens worden meegenomen, om de stad dier-, natuur-, en milieuvriendelijker te maken. Ook wil de partij dat Culemborg uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is.