Partij voor de Dieren Culemborg gokt op drie zetels


Interview met lijst­trekker Myra van der Velde

4 november 2021

CULEMBORG, 4 november - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is de Partij voor de Dieren voor het eerst van de partij. Myra van der Velde (34) is de lijsttrekker. “Wij hopen in Culemborg meer bewustzijn te creëren over dierenwelzijn.” Wat ze als eerste gaan aanpakken, ligt aan het aantal zetels dat ze met de partij gaat halen. “We gokken op twee stuks op basis van hoe Culemborgers bij voorgaande verkiezingen hebben gestemd. Maar als mensen die ons nog niet kennen nieuwsgierig ons programma lezen, dan kunnen ze natuurlijk niet anders dan het met ons eens zijn. En dan zouden het er zomaar drie kunnen worden,” lacht ze.


Dierenwelzijnsbeleid

De verse lijsttrekker vindt dat er een dierenwelzijnsbeleid hoort te komen, want dat ontbreekt nu. “We willen dat Culemborg serieus aan de slag gaat met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Een beetje vergroenen is niet genoeg. Wij willen onze natuur beschermen tegen onnodig gifgebruik, de luchtverontreiniging tegengaan, plastic soup bij de oorzaak aanpakken, de eiwitransitie omarmen, en ervoor zorgen dat de gemeente wat vaker zelf het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid. Dat kan niet zolang de gemeente verantwoordelijk is voor beleid dat er voor zorgt dat dieren het er hier heel bekaaid van af brengen, en slechts vage klimaatdoelen heeft voor 2040. Ik denk dat de politiek het beste middel is om mijn idealen in mijn directe omgeving te verwezenlijken, en ik vind de democratie een groot goed, dus ik doe daar graag op deze manier aan mee. Maar wel met een activistisch tintje natuurlijk.” De politica hoopt in Culemborg meer bewustzijn te creëren over dierenwelzijn; dat het belangrijk is om niet alleen vanuit de mens en z’n geld te denken, maar om compassie te tonen voor alles wat met ons leeft. “Dat een ecocentraal standpunt, dus een langetermijn planeetbrede visie, uiteindelijk beter is voor dieren, natuur én mensen.”

Interesse

Myra heeft Taal- en Cultuurstudies gestudeerd met hoofdrichting Politieke Geschiedenis en Internationale Betrekkingen, met een minor in Journalistiek. Ze werkt zelfstandig als communicatieadviseur en parttime bij de provinciale staten Gelderland voor de PvdD Statenfractie, waar ze ook de communicatie verzorgt. Ze vindt sowieso dat meer vrouwen de politiek in moeten. “De Partij voor de Dieren is ook een feministische partij, dus daar sta ik ook vanuit die hoek graag achter, met #stemopeenvrouw. Ik maak me verder al heel lang ontzettend zorgen over hoe wij met elkaar omgaan, de ongelijkheid, hoe we met onze aarde omgaan, met onze leefomgeving, met de dieren. Ik heb van dichtbij gezien hoe we met dieren in de bio-industrie omgaan en het horen van angstschreeuwen van dieren die pijn hebben en die weten dat ze dood zullen gaan, geloof me: dat gaat dwars door je ziel. Dan wil je niet meer aan de zijlijn staan en niks doen, want dat is geen optie meer. Daarnaast, ik heb geen kinderwens en dat is mede omdat ik me zorgen maak over onze ecologische voetafdruk maar ook omdat ik oprecht niet weet of we over tien à twintig jaar nog wel een leefbare aarde hebben, nog een mooi plekje hier in Culemborg hebben, omdat ik zie hoe we met dieren omgaan, met de natuur, hoe we de consumptiemaatschappij voor alles plaatsen en alleen maar aan onszelf denken. En ik wil graag meewerken aan een beweging die probeert om mensen anders naar ons leven te kijken, om meer balans te zoeken, want uiteindelijk is dat beter voor de dieren, voor het milieu, voor onze gezondheid en voor de generatie na ons.”

Onverwacht

Het lijsttrekkerschap van de PvdD is niet iets waarvan Myra ooit verwacht had dat het op haar pad zou komen. “Ik kom zeker niet uit een politiek nest. Ik kan me vaag herinneren dat mijn vader een keer een gemeentelijk bord over een aangekondigde bomenkap heeft beklad met een activistische leus, maar daar hield het wel mee op. Oh, ja en mijn opa - die ik nooit gekend heb - bracht stiekem pamfletten rond over Spinoza en Domela Nieuwenhuis.” Dit is voornamelijk op haar pad gekomen doordat ze zich zo’n zes jaar geleden is gaan verdiepen in de bio-industrie en hoe we met dieren omgaan in Nederland. “En daarna duurde het eigenlijk vrij kort voordat ik besloot dat ik daar niet meer aan mee wilde doen. Ik stopte eerst alleen met het eten en gebruiken van dierlijke producten en later heb ik me gemeld bij de Partij voor de Dieren als vrijwilliger om te helpen met het uitdelen van flyers voor de verkiezingen in 2018, want ik wilde dat de partij groot zou worden. Dat is allemaal iets uit de hand gelopen,” aldus Myra.

Compromissen

De Partij voor de Dieren in Culemborg heeft voor de verkiezingen een kandidatenlijst met veertien mensen. “Ons gemeenteteam bestaat uit ruimhartige, strijdvaardige activisten, met verschillende achtergronden. We vinden elkaar in onze idealen voor een duurzamer, inclusiever en diervriendelijker Culemborg. We zijn een hecht team en vullen elkaar goed aan. Ik zou me geen beter team voor kunnen stellen.” Ze hebben zich de afgelopen vier jaar op de achtergrond voorbereid, hebben iedere gemeenteraad meegekeken en kennen de dossiers. “We zijn er helemaal klaar voor. Met onze planeetbrede visie die kijkt naar de lange termijn overstijgen wij ‘linkse’ of ‘rechtse’ belangen. Wij doen ook niet aan compromissen. Alle huidige zittende partijen hebben als uitgangspunt een vorm van economische groei, of dat nou groen is of sociaal of iets anders. Wij zeggen: economische groei is juist het probleem, niet de oplossing. Dus ik kan me voorstellen dat mensen uit allerlei hoeken zich meer bij ons thuis voelen dan op partijen waar ze vorige keer op hebben gestemd.” Ook over een basisinkomen heeft de Partij voor de Dieren als lokale afdeling een standpunt. “Wij zouden graag zien dat de gemeente bij het Rijk aangeeft hier een pilot met het basisinkomen te willen doen.”

Partijnaam

Myra hoort nog wel eens dat mensen eigenlijk al hun standpunten onderschrijven, maar zich moeilijk kunnen vinden in de naam van de partij. “De belangrijkste drijfveer van de Partij voor de Dieren is het belang van de zwaksten te beschermen tegen het recht van de sterkste,” licht ze toe. “De dieren zijn de allerkwetsbaarsten en komen in een wereld waar de mens en zijn geld centraal staan nooit of hooguit als laatste aan de beurt. Nog nooit eerder in de geschiedenis vinden er op zo’n grote schaal vernietiging en mishandeling van dieren plaats in onder meer de bio-industrie, proefdiercentra en de natuur. De Partij voor de Dieren wil af van het menscentrale denken. De mens is de enige levende soort op aarde die zijn eigen leefomgeving en die van andere levende wezens vernietigt.” De partijnaam zet aan tot discussie over de verkeerde focus van de mens op het centraal stellen van zijn eigen kortetermijnbelangen. “De focus van de Partij voor de Dieren op de allerkwetsbaarsten, op de stemlozen op deze aarde, vormt de garantie dat de partij niet het recht van de sterkste centraal stelt, maar de belangen van de zwaksten een volwaardige plaats geeft. Al in 2006 zei Rudy Kousbroek, als lijstduwer voor onze partij, dat een goede partij voor de dieren automatisch een goede partij voor mensen is. Dat maken we graag waar. Niet in naam, maar in ons stemgedrag dat door steeds meer mensen breed gewaardeerd wordt.”

Bron: https://www.gld.nl/lokaal/7435...

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg

Culemborg, 18 oktober 2021 – De Partij voor de Dieren doet op 16 maart 2022 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing...

Lees verder

Geslaagde nieuwjaarscleanup door Partij voor de Dieren

Zaterdag 1 januari zijn leden van de Partij voor de Dieren bij elkaar gekomen om afval te gaan ruimen. Ondanks het vuurwerkve...

Lees verder