Kadernota 2025 en de bezui­ni­gingen: drie voor­stellen voor het klimaat, voor de natuur en voor onze dieren!


3 juli 2024

Hieronder is de volledige bijdrage van Myra van der Velde te lezen tijdens de behandeling van de Kadernota voor 2025 inclusief spoor 2. Onze boodschap: laten we ervoor zorgen dat de raad in 2040 kan zeggen: ja, 15 jaar geleden zijn er echt keuzes ingezet die hebben gezorgd voor een leefbaar Culemborg, voor mens, dier en natuur.

---

Hoe zou de raad in 2040 terugkijken op deze periode? Wat is de impact van onze keuzes nu voor de volgende generatie? Gaan we het ze makkelijker maken, of moeilijker?

Voor ons ligt een kadernota die problemen van het verleden moet oplossen en moet inspelen ontwikkelingen van het heden. Maar hoe zit het met de toekomst? We zijn blij dat het college heeft gekozen voor een meerjarenoperatie. Maar over hoeveel jaren hebben we het dan? Wat Partij voor de Dieren betreft hebben we het dan echt minstens over de volgende generatie, zoals de rijksoverheid dit doet met de monitor brede welvaart.

Ik wil het college bedanken voor een overzichtelijke en gestructureerde aanpak, die stapsgewijs is. En we zien ook dat het college heeft ingezet op een aantal ombuigingen waar wij als Partij voor de Dieren ons in kunnen vinden: we zien kansen om de vervuiler meer te laten betalen, om als gemeente het goede voorbeeld te geven, en ook om mensen te laten weten dat nu eenmaal niet alles kan: ongebreidelde groei en alsmaar vernieuwing en groter en nog meer spullen en uitbreiding - dat kan niet. Want we hebben te maken met een zeer urgente klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis die onze volledige aandacht vereist. Wat Partij voor de Dieren betreft blijven we niet alleen binnen de eigen financiële grenzen, maar ook vooral binnen de grenzen van de aarde.

In dat licht wij hebben in dit traject meerdere keren nog andere ombuigingen aangedragen, maar die zijn helaas niet meegenomen: ik noem het onderzoeken van een getrapte ozb, het invoeren van een milieuzone, een hoger parkeertarief voor vervuilende auto’s, en een hoger tarief voor een 2e en 3e auto. Gemiste kansen.

Daarnaast vinden we het pijnlijk dat er veel culturele instellingen de dupe zijn. Cultuur zorgt voor vernieuwing, diversiteit en samenwerking in de stad, vaak op een laagdrempelige en duurzame manier met inzet van mensen die er echt niet rijk van worden. Hoe leg je dat nou uit? Wij ondersteunen dan ook de voorstellen vandaag die de culturele organisaties en sportverenigingen tegemoet willen komen.

En wij komen zelf met 3 voorstellen die in ieder geval zorgen voor een duurzamer, groener en diervriendelijker Culemborg. Voor het klimaat, voor de natuur en voor onze dieren. Dat kunnen we deze periode al inzetten, en ervoor zorgen dat de raad en de stad in 2040 daar de vruchten van plukt. Uiteraard biologisch.

Ik wil graag de volgende moties indienen:

Motie Een duurzaam inkoopbeleid
(verworpen)
Motie Behoud de volkstuinen
(aangenomen)
Motie Ruimte voor alle dieren op de kinderboerderij (gestaakt)

Laten we ervoor zorgen dat de raad in 2040 kan zeggen: ja, 15 jaar geleden zijn er echt keuzes ingezet die hebben gezorgd voor een leefbaar Culemborg, voor mens, dier en natuur. Ik hoop van harte dat ze ons dankbaar kunnen zijn.

Gerelateerd nieuws

Culemborg in 2040: 7 aangenomen amendementen, geen rechten voor de natuur

De omgevingsvisie Culemborg ziet er een stukje mooier uit! Met maar liefst 7 aangenomen amendementen en een toezegging op die...

Lees verder

Behoud de Culemborgse volkstuincomplexen: voorstel aangenomen!

De Culemborgse volkstuinen zijn niet alleen van grote waarde voor de mensen die er tuinieren, maar ook voor de wijk en de bio...

Lees verder