Een armoe­devrij Culemborg


Ieder mens heeft recht op bestaanszekerheid en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting. Helaas is er nog veel armoede en ongelijkheid, wereldwijd en ook in Nederland. Bij veel mensen is de portemonnee al voor het einde van de maand leeg. Steeds stijgende vaste lasten en zorg dragen voor anderen maken het leven duur. Onverwachte rekeningen, zoals een reparatie, zijn dan net te veel. Culemborg kan en moet meer inzetten op het verlichten en voorkomen van armoede.

 • De invoering van een basisinkomen heeft veel voordelen. De gemeente geeft aan bij het Rijk, dat hierover gaat, dat Culemborg een pilot wil met een basisinkomen.
 • De gemeente komt met een plan om te voorkomen dat armoede wordt doorgegeven van generatie op generatie.
 • Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of een taalachterstand hebben. Ieder kind heeft recht op goede kleding, gezonde maaltijden, een fiets en een laptop voor school.
 • Voor veel jongeren is het een moeilijke overgang als zij op hun 18e wettelijk volwassen worden om verantwoordelijk te worden voor hun eigen financiën. Culemborg zet extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren.
 • Armoede wordt onder andere bestreden door goede, mede op preventie gerichte schuldhulpverlening. Culemborg ondersteunt de voedselbank en weggeefwinkels om de gevolgen van armoede te verlichten.
 • Huisdieren zijn geen onderpand. Bij eventuele schuldsanering of huisuitzetting worden huisdieren en hun toebehoren niet onder dwang verkocht.
 • De gemeente maakt het mogelijk om saneringskredieten te verstrekken aan inwoners met problematische schulden.
 • Het natraject van schuldhulpverlening wordt verbeterd om te voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden belanden.
 • De gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen breiden we uit. Hiermee maken we onder andere sport, kleding en cultuurbezoek toegankelijk voor mensen met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld door inzet van een stadspas.
 • Gemeentelijke belastingen worden eerder kwijtgescholden, onder andere om de armoedeval te voorkomen. De normbedragen voor vermogen die gelden voor kwijtschelding van de gemeentelijke worden gelijkgesteld aan die voor de Participatiewet. Dit maakt het voor mensen met een laag inkomen lonend om een gezonde financiële buffer aan te houden.
 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen giften tot 20% van hun uitkering behouden zonder hierdoor gekort te worden op hun uitkering.
 • De bijzondere bijstand en witgoedregeling voor mensen die in armoede leven blijft in stand en wordt gemakkelijker om aan te vragen.
 • Niemand hoeft op straat te slapen. Culemborg regelt voldoende gratis en passende slaapplaatsen voor dak- en thuislozen. Ook hun huisdieren zijn hier welkom. Er is extra aandacht voor dak- en thuisloze LHBTQIA+-jongeren en andere kwetsbare groepen.
 • De aanvraagprocedure voor de voorzieningen voor mensen met een laag inkomen wordt geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijker.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer