Motie Infor­ma­tie­cam­pagne consu­min­deren textiel


31 mei 2022

Onderwerp: Voorgenomen besluit tot oprichting coöperatie textielsorteercentrum CIRTEX U.A.

Roept het college op:

“Het college opdracht te geven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een informatieve campagne te ontwikkelen die erop gericht is om inwoners te informeren over de milieubelasting van het kopen van nieuwe kleding en die inwoners wijst op de tweedehands winkels die reeds in Culemborg bestaan. De mogelijkheden tot een dergelijke campagne met een de daarbij behorende kosten ter besluitvorming voor te leggen aan de raad bij de begroting van 2023.”

Toelichting

Naast het circulair maken van de keten voor textiel is het belangrijk om ook de gehele afvalberg terug te brengen en de oorzaak van het probleem aan te pakken. Dit doen we door inwoners te informeren over de milieubelasting van textiel. Daarnaast hebben de bestaande tweedehands winkels in Culemborg hun zorgen geuit over of Cirtex oneerlijke concurrentie voor hen zal worden. Met dit amendementen pakken we beide problemen aan.

Naam en ondertekening indiener

Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

Partij van de Arbeid, Yassin Dagdag


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, GL, CvN, CB, PvdA

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Bedrijven Stationsomgeving blijven stimuleren om te verduurzamen

Lees verder

Motie Uitroepen klimaatnoodtoestand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer