Duur­zaamheid belangrijk aspect stati­ons­om­geving


Help bedrijven stati­ons­om­geving verduur­zamen ondanks onze­kerheid

11 mei 2022

Duurzaamheid blijft hoog op de agenda! Wij zijn blij dat de gemeente bedrijven in de stationsomgeving zal blijven helpen verduurzamen, ondanks de onzekerheid waarin ze op dit moment verkeren door de geplande woningbouw. We kregen toezegging van de wethouder dat duurzaamheid onderdeel zal zijn van alle gesprekken die gevoerd worden met ondernemers én dat de duurzaamheidsaspecten een vaste plek krijgen in de visie voor heel Pavijen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente deze bedrijven moet blijven stimuleren om te verduurzamen en daar ook financiële compensatie voor moet bieden. Daarom hebben wij in de raad hiervoor een motie ingediend, samen met de ChistenUnie. We willen natuurlijk voorkomen dat de bedrijven in het gebied 10 jaar lang stilstaan op het gebied van duurzaamheid, terwijl de ambitie en de noodzaak voor de energietransitie hoog is. De wethouder vond de strekking van ons voorstel sympathiek en heeft nu belooft om hiermee aan de slag te gaan.

Gerelateerd nieuws

Kritische vragen PvdD over Trekker Trek

CULEMBORG • De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Culemborg wil uitleg van het college over het Trekker Trek-even...

Lees verder

Motie aangenomen: zet in op hergebruik én consuminderen textiel

Voorstel aangenomen: de gemeente gaat onderzoeken of we een informatieve campagne kunnen ontwikkelen die inwoners informeert ...

Lees verder