Afsteek­verbod consu­men­ten­vuurwerk, toe naar een nieuwe traditie


8 december 2022

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 8-12-2022

Constaterende, dat:

 • consumentenvuurwerk ernstige schade toebrengt aan dier, mens, natuur en milieu;
 • door handhavers illegaal vuurwerk moeilijk van legaal vuurwerk te onderscheiden is;
 • de gemeente en haar inwoners jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en bij het herstellen van schade veel kosten maken;
 • twaalf gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Utrechtse Heuvelrug, al een algeheel afsteekverbod hebben aangekondigd.


Overwegende, dat:

 • de jaarwisseling vooral feestelijk zou moeten zijn;
 • het effect van vuurwerk op natuur en milieu ingrijpend is;
 • vuurwerk zorgt voor veel hinder en overlast voor dieren en mensen;
 • het onveilig afsteken van vuurwerk onnodige slachtoffers met zich meebrengt;
 • er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van (knal)vuurwerk.


Van mening, dat:

 • een landelijk afsteekverbod wenselijk is, maar zolang die er niet is een lokaal verbod te prefereren is boven geen verbod


Verzoekt het college:

 • een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk voor heel Culemborg in te stellen voor de volgende jaarwisseling (2023-2024) en hiervoor alle voorbereidingen te treffen;
 • dit vroegtijdig aan te kondigen zodat inwoners en ondernemers hier rekening mee kunnen houden;
 • Wanneer een gesprek met de stad wordt aangegaan over een alternatieve invulling van de jaarwisseling de blik te richten op een nieuwe traditie waarmee de jaarwisseling een veilige en feestelijke viering is voor iedereen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid


Status

Ingediend

Voor

PvdA

Tegen

CU, CDA, VVD, CB, CvN, GL, D66

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer