Amen­dement Evene­menten met dieren


8 december 2022

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De tekst:

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

1. om de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 (GZDGCB678738/718070) vast te stellen;

Te wijzigen in

De gemeenteraad van Culemborg besluit;

1. om de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 (GZDGCB678738/718070) vast te stellen, waarbij

artikel 2:24 lid 2 wordt aangevuld met

n.

Een verrichting voor vermaak dan wel een andere activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren dan wel waarbij dieren betrokken zijn.

En

Artikel 2:25 wordt aangevuld met:

9. Leden 2 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing als het gaat om een evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren dan wel waarbij dieren betrokken zijn.


Toelichting

Deze aanpassing zorgt ervoor dat de gemeente meer inzicht krijgt in het aantal evenementen waarbij dieren betrokken zijn en kan de organisatoren vervolgens erop wijzen dat ze zich moeten houden aan de regels voor het dierenwelzijn, en dan vooral de vrijheden van Brambell:

De 5 vrijheden van Brambell houden in dat dieren vrij zijn:

1. van honger, dorst en onjuiste voeding;
2. van fysiek en fysiologisch ongerief;
3. van pijn, verwondingen en ziekte;
4. van angst en chronische stress;
5. om natuurlijk gedrag te vertonen.

Naam en ondertekening indiener


Myra van der Velde, Partij voor de DierenStatus

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Afsteekverbod consumentenvuurwerk, toe naar een nieuwe traditie

Lees verder

Motie Stop onnodig papierafval met de ja - ja sticker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer