Motie Carnivoor, geef het door


Voor duur­zamere voed­sel­keuzes

4 oktober 2022

Ondergetekenden dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 06-10-2022

We weten dat:

- Vlees, vis en zuivel de meest milieu- en klimaatbelastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;
- We meer moeten doen om de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer en
de opwarming van de aarde te voorkomen;
- Maaltijden, lunches en borrelhapjes die worden geserveerd tijdens bijeenkomsten en op
recepties en borrels van de gemeente Culemborg, bijna altijd vlees en vis c.q. zuivel en eieren
bevatten.

We vinden dat:

- Een plantaardiger eetpatroon zorgt voor een forse afname van milieu- en klimaatschade en leidt tot minder dierenleed;
- De geldende norm veranderd moet worden om zo te stimuleren bewuste keuzes te maken in het nuttigen van vlees of vis;
- Een plantaardige optie om deze reden de norm zou moeten worden i.p.v. uitzondering;
- Er een beproefd[1] concept is ontwikkeld dat helpt deze doelen te bereiken zonder de keuzevrijheid van het individu te beperken te weten: “Carnivoor? geef het door!”[2];

Verzoekt het college:

- Om zo snel als mogelijk (i.v.m. reeds gecontracteerde aanbieders) bij alle bijeenkomsten, recepties, borrels, (vergader)maaltijden die de gemeente organiseert, het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen en eind 2022 de raad te informeren over de contractuele mogelijkheden hiertoe;

- De momenteel gecontracteerde aanbieders, die dit nog niet doen, aansporen plantaardige opties de norm te laten zijn.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid

Audrey James, GroenLinks

Kees van der Zaag, Christenunie

[1] Het concept wordt al toegepast in diverse universiteiten en gemeenten, maar ook het Ministerie van OCW, de provincie Groningen en vele andere organisaties.

[2] Filmpje van het concept (1 minuut): https://www.youtube.com/watch?v=f-l_SLBN8Pk


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA, GL

Tegen

CDA, VVD, CB, CvN, D66

Lees onze andere moties

Motie Uitroepen klimaatnoodtoestand

Lees verder

Motie Weg met de wegwerpbekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer