Motie Weg met de wegwerp­bekers


9 november 2022

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 10-11-2022

Constaterende:

- Dat in Nederland jaarlijks ruim 4 miljard wegwerpbekers worden gebruikt en dit een grote impact heeft op het milieu;

- Dat wegwerpbekers per 2024 verboden worden,

- Dat de politiek een voorbeeldfunctie heeft en er in het Stadhuis en Stadskantoor veelvuldig onnodig gebruik wordt gemaakt van wegwerpbekers die niet gerecycled worden,

Verzoekt het college:

- er zo snel mogelijk voor te zorgen dat er overal in het Stadhuis en het Stadskantoor enkel nog herbruikbare bekers worden aangeboden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

Naam en ondertekening indieners


Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid

Marco van Zandwijk, CDA

Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

CU, CDA, VVD, PvdA, CvN, GL, D66

Tegen