Motie Verander ‘groen’ naar ‘stads­na­tuur’


10 november 2022

Constaterende:

- Dat er in gemeentelijke stukken vaak wordt gesproken over ‘groen’ op een manier waarop de inhoudelijke betekenis dikwijls verloren gaat,

Overwegende:
- Dat ‘groen’ een parapluterm is voor alle natuur in de stad,
- Dat ‘stadsnatuur’ veel meer tot de verbeelding spreekt en waardering voor de schaarse natuur in de stad van wezenlijk belang is,

Verzoekt het college:
-
Waar mogelijk en relevant voortaan zowel in interne als externe stukken die van het college uitgaan te spreken en schrijven over ‘stadsnatuur’ in plaats van ‘groen’,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening indieners


Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid

Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA

Tegen

CDA, VVD, CvN, GL, D66

Lees onze andere moties

Motie Weg met de wegwerpbekers

Lees verder

Amendement Partner veiligheid voor dierenmishandeling en huiselijk geweld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer