Motie Twee­dekans meubilair


Gemeente gaat voortaan meubilair twee­dekans inkopen en de oude spullen twee­de­hands aanbieden

8 november 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op

Constaterende dat:

 • De gemeente Culemborg zich bewust is van de urgentie om duurzaamheid te bevorderen en afval
  te verminderen;
 • In de begroting voor meer dan een half miljoen aan nieuw meubilair is begroot voor het
  Stadskantoor en Bonvie;
 • Het aanschaffen van nieuw meubilair een aanzienlijke impact heeft op het milieu door middel van
  grondstoffenverbruik en energie;
 • Er een toenemende beschikbaarheid is van hoogwaardig tweedehands meubilair dat nog in
  goede staat verkeert;
 • Het hergebruiken van gemeentelijk meubilair een bijdrage kan leveren aan de circulaire
  economie en kosten kan besparen.

Overwegende dat:

  • Circulaire inkoopprincipes de verantwoordelijkheid van de gemeente onderstrepen om
   duurzaamheid en vermindering van afval te bevorderen;
  • Hergebruik van meubilair de gemeentelijke ecologische voetafdruk kan verkleinen en positieve
   sociale en economische effecten kan hebben;
  • Door het aanbieden van gemeentelijk meubilair als tweedehands goederen, de gemeente
   Culemborg haar inwoners de mogelijkheid biedt om duurzaam en betaalbaar meubilair aan te
   schaffen.

  Verzoekt het college:

  • Geen nieuw meubilair aan te schaffen voor de gemeente Culemborg en panden in het bezit van
   gemeente, tenzij er geen passend tweedehands alternatief beschikbaar is dat aan de
   kwaliteitseisen voldoet;
  • Het oude gemeentelijke meubilair niet weg te gooien, maar dit op een verantwoorde wijze te
   verzamelen en beschikbaar te stellen als tweedehands goederen;

  en gaat over tot de orde van de dag.


  Naam en ondertekening indieners

  Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

  Kees van der Zaag, ChristenUnie


  Status

  Verworpen

  Voor

  CU, PvdA, CDA

  Tegen

  VVD, CB, CvN, GL, D66

  Lees onze andere moties

  Motie Start verkenning voor een dierenwelzijnsnota in Culemborg

  Lees verder

  Amendement Visie in de Woonvisie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer