Groen krijgt meer rust tijdens broed­seizoen


Toezegging wethouder aan PvdD

16 juni 2022

Opletten met werkzaamheden tijdens broedseizoen! Wij zijn blij dat de wethouder dit zal meenemen in de uitvoering van plannen in de stad.

Wij stelden vragen naar aanleiding van het machinaal verwijderen van de heggen langs de singels voor het aanleggen van een nieuwe wandelroute van het station naar de binnenstad. De Partij voor de Dieren ziet liever dat dat soort werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden. Zo voorkomen we dat nesten worden verstoord en dat (jonge) dieren plots minder schuilmogelijkheden hebben.