Kamperen in de Culem­borgse uiter­waarden? De natuur zegt nee!


Teken ook ons bezwaar­schrift en bescherm de natuur

8 maart 2022

UPDATE: bezwaar schuilmiddelen nachtvissers ongegrond verklaard. Algemene belangen, zoals dierenwelzijn, worden niet meegerekend tot de persoonlijke belangen die nodig zijn voor de belanghebbendheid van natuurlijke personen.

8 april ~
Goed nieuws! Doordat meerdere bezorgde medebewoners bezwaarschriften hebben ingediend, zal er in het stadhuis van Culemborg een openbare hoorzitting plaatsvinden op dinsdag 5 april a.s. om 13:45 uur. Locatie: Oude Vismarkt 4, vergaderzaal: de Stadskelder.

18 januari ~ De bezwaarschriften stromen binnen bij de gemeente Culemborg. De reden: de hengelsportvereniging wil een vrijstelling op het kampeerverbod aan de oevers van de Lek. Dat stuit op behoorlijk wat weerstand van natuurbeschermers.

Dat ‘s nachts kamperen in de uiterwaarden geen goed idee is voor dier, natuur en milieu leggen de indieners van de bezwaarschriften uit aan de hand van de wet natuurbescherming. Ze wijzen op de aanwezigheid van beschermde diersoorten en vragen de gemeente om de natuurbelangen zwaarder te laten wegen bij de beslissing.

“Die moet je niet verstoren met je dieronvriendelijke hobby”
Volgens ecoloog Lysanne Jackson komen in onze uiterwaarden bijzondere soorten voor zoals de bever en de steenuil. “Die moet je niet verstoren met je dieronvriendelijke hobby,” aldus Jackson. “Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Culemborg is kamperen buiten de aangewezen plekken verboden. Dit moet zo blijven om dier, natuur en milieu te beschermen.”

Onderzoek wijst al langer uit dat vissen angst, pijn en stress kunnen ervaren
Lysanne Jackson is ook kandidaat voor de Partij voor de Dieren Culemborg. Jackson: "Als het aan de Partij voor de Dieren ligt dan wordt jagen met of zonder een hengel sowieso verboden in onze gemeente. Onderzoek wijst al langer uit dat vissen angst, pijn en stress kunnen ervaren. In de Wet Dieren worden vissen en andere dieren beschouwd als wezens met gevoel en bewustzijn en hebben volgens deze wet een eigen intrinsieke waarde waarmee ten volle rekening moet worden gehouden."

"Bovendien gaat de hengeljacht nog altijd gepaard met emissies van lood in het milieu. Dit is schadelijk voor de dieren, natuur en milieu en een extra reden om het nachtvissen in onze mooie en kwetsbare uiterwaarden te ontmoedigen.”

Inwoners kunnen nog bezwaar maken tot 28 januari.

Lees hier onze voorbeeldbrief: Voorbeeld bezwaarschrift

Bron: SRC.fm

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zet containertuintjes in het zonnetje

De Partij voor de Dieren heeft op zaterdag 5 maart aandacht gevraagd voor containertuintjes door in de binnenstad een contain...

Lees verder

Partij voor de Dieren in de raad met 1 zetel!

Met 1 zetel is de Partij voor de Dieren verkozen in de gemeenteraad van Culemborg. Maar liefst 819 inwoners hebben op ons ges...

Lees verder