Motie aange­nomen: zet in op herge­bruik én consu­min­deren textiel


oprichting nieuw textiel­s­or­teer­centrum

31 mei 2022

Voorstel aangenomen: de gemeente gaat onderzoeken of we een informatieve campagne kunnen ontwikkelen die inwoners informeert over de milieubelasting van het kopen van nieuwe kleding én die inwoners wijst op de tweedehands winkels die al in Culemborg bestaan.

De oprichting van nieuw textielsorteercentrum Cirtex juichen wij toe: het versterkt de lokale circulaire economie en zorgt voor banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Partij voor de Dieren vindt echter dat je ook de oorzaak moet aanpakken. Grond- en hulpstoffen zijn schaars en de winning ervan gaat vaak gepaard met milieuvervuiling en mensenrechtenschendingen, zeker in de textielindustrie. We moeten dus minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Dit kan door naast te hergebruiken vooral te consuminderen. Dat gaat vervuiling tegen, klimaatverandering, bodemuitputting en biodiversiteitsverlies.

Wij zijn blij dat onze motie hiertoe is aangenomen! Lees hier de hele motie.

Gerelateerd nieuws

Duurzaamheid belangrijk aspect stationsomgeving

Duurzaamheid blijft hoog op de agenda! Wij zijn blij dat de gemeente bedrijven in de stationsomgeving zal blijven helpen verd...

Lees verder

Reactie coalitieakkoord: geen woord over dierenwelzijn?

Bijdrage reactie coalitieakkoord---- Dankuwel voorzitter, Ik heb overwogen om vanavond lekker thuis te blijven. Geen van onze...

Lees verder