Voorstel om bij bezui­ni­gingen ook rekening te houden met effecten op natuur en toekom­stige gene­raties niet aange­nomen


19 april 2024

Culemborg gaat straks bezuinigen. Hoe maak je dan de beste keuzes voor nu, maar ook voor later? Tijdens het bespreken van de kaders hierover hebben wij duidelijk gemaakt dat het voor de Partij voor de Dieren belangrijk is om ook rekening te houden met de effecten op dieren en de natuur, en dat we niet langer op de pof leven en lenen van toekomstige generaties.

Helaas is ons voorstel hierover niet aangenomen. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten!

Gerelateerd nieuws

Stoelendans met bomen - is verplaatsen het nieuwe kappen?

Wij zijn geschrokken van het bericht dat de gemeente maar liefst 37 bomen wil verplaatsen voor de herinrichting van park Bosb...

Lees verder

Koetspaarden in de binnenstad - in wiens belang?

Koetspaarden die met dwangmiddelen zoals bit en zweep door de binnenstad rijden - in wiens belang is dat eigenlijk? Wij h...

Lees verder