Schrif­­te­­lijke vragen over ener­gie­be­sparing in gemeen­te­lijke panden


Naar aanleiding van de lande­lijke campagne 'zet ook de knop om'

Indiendatum: 5 apr. 2022

Zaterdag 2 april werd de landelijke campagne 'zet ook de knop om' afgekondigd. De overheid roept burgers en bedrijven hierbij op om energie te besparen door onder andere de thermostaat overdag niet hoger dan 19 graden Celsius te zetten en `s nachts op maximaal 15 graden. Om zelf als Rijksoverheid een bijdrage aan deze energiebesparingen te leveren (en om het goede voorbeeld te geven) wordt deze maatregel ook in 200 rijksoverheidsgebouwen doorgevoerd.

Tijdens onze aanwezigheid op het Gemeentehuis op 4 april constateerden wij dat de knop van de thermostaat op stand 4 stond, hetgeen overeenkomt met een temperatuur van 22 – 24 graden.

De fractie van Partij voor de Dieren wil daarom graag de volgende art. 33 vragen stellen aan het college:

 1. Is het College op de hoogte van de campagne ‘Zet ook de knop om’?
  Zo ja, wat is dan uw mening hierover?
 2. Is het College bereid om ook op het Gemeentehuis en het Stadskantoor deze maatregelen door te voeren? Dat wil zeggen; overdag de verwarming op 19 graden en `s avonds op 15 graden Celsius. Zo nee, waarom niet?
 3. Is het College bereid om deze maatregelen zo mogelijk ook in andere gemeentelijke gebouwen door te voeren? We denken dan o.a. aan scholen etc. Zo nee, waarom niet?
 4. Heeft het College een berekening gemaakt hoeveel gas en daarmee hoeveel geld er met deze maatregel bespaard zou kunnen worden? Zo nee, zou u dit alsnog willen gaan doen en de resultaten middels een Raadsbrief mededelen aan de Raad?

Indiendatum: 5 apr. 2022
Antwoorddatum: 21 apr. 2022

Met deze brief beantwoorden wij de vragen die u op 5 april 2022 stelde over verwarming gemeentelijk panden.
hieronder volgt het bijbehorend antwoord.

 1. Is het College op de hoogte van de campagne ‘Zet ook de knop om’?
  Zo ja, wat is dan uw mening hierover?

  Het college is op de hoogte van de campagne ‘Draai de knop om’. Toen de campagne is gelanceerd door het Rijk, is binnen de organisatie uitgevraagd en geïnventariseerd op welke wijze wij kunnen aansluiten bij deze actie en de temperaturen in onze gebouwen kunnen verlagen. Wij vinden het als college belangrijk om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland en we zetten ons in om ons energiegebruik terug te dringen.

 2. Is het College bereid om ook op het Gemeentehuis en het Stadskantoor deze maatregelen door te voeren? Dat wil zeggen; overdag de verwarming op 19 graden en `s avonds op 15 graden Celsius. Zo nee, waarom niet?

  Ja, het college is bereid binnen de mogelijkheden en karakteristieken van de gebouwen de maatregelen te treffen om de verwarming te verlagen. Voor het stadhuis en stadskantoor en de Triosingel zijn de volgende zaken van toepassing.
  Stadskantoor: We zetten de thermostaten in de kantoren lager. Wel, zijn er momenteel volop ontwikkelingen met het herstellen en inregelen van warmtepomp binnen het Stadskantoor. Deze dient opnieuw goed ingeregeld worden en is al gedurende langere periode een kwetsbaar geheel gebleken met diverse storingen. We wachten met het lager inregelen overdag van de temperatuur in de warmtepomp tot alles weer goed werkt. In de avond/nacht is de verwarming al lager ingesteld.
  Triosingel: Op deze locatie wordt de temperatuur overdag lager ingeregeld. Wegens de 24-uurs bezetting van onder andere politie en ambulance is het lager zetten in de nacht niet verantwoord gezien de arbeidsomstandigheden. De verwarming van de werkplaatsen zijn ingesteld op 15 graden waarbij de voertuigstalling staat ingesteld op 10 graden.
  Stadhuis: Het stadhuis in een monumentaal pand en daardoor slechter geïsoleerd dan de andere panden. Binnen de mogelijkheden van het gebouw en met oog voor de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers die daar werken, wordt de temperatuur lager ingeregeld.

 3. Is het College bereid om deze maatregelen zo mogelijk ook in andere gemeentelijke gebouwen door te voeren? We denken dan o.a. aan scholen etc. Zo nee, waarom niet?

  Daar is het college toe bereid. Voor het wijkcentrum Salaamander en voor de Brede School West is dit al in gang gezet. Ook voor de andere gemeentelijke gebouwen zijn we de mogelijkheden aan het inventariseren en acties aan het uitzetten om de temperatuur lager in te regelen.

 4. Heeft het College een berekening gemaakt hoeveel gas en daarmee hoeveel geld er met deze maatregel bespaard zou kunnen worden? Zo nee, zou u dit alsnog willen gaan doen en de resultaten middels een Raadsbrief mededelen aan de Raad?

  Nee, het college heeft geen berekening gemaakt hoeveel gas/elektra er met deze maatregel bespaard kan worden. Op basis van globale kengetallen, kan inzichtelijk gemaakt worden wat de mogelijk besparing zou kunnen zijn. Dit kunnen we in kaart brengen zodra de definitieve instellingen zijn bepaald.