Schrif­te­lijke vragen/inlich­tingen Verhoogd risico vogel­griep Plantage


Indiendatum: 14 okt. 2022

Sinds 5 oktober geldt vanwege het grote aantal besmettingen in heel Nederland weer een ophok- en afschermplicht voor pluimveehouders en houders van andere vogelsoorten.[1]

1. Deelt het college de zorgen van experts die oproepen tot urgente maatregelen in verband met de vogelgriep?[2]

2. Is het college op de hoogte van het bericht dat in Tiel honderd watervogels in het hertenkamp geruimd zijn vanwege de vogelgriep?[3] Wat vindt u van dit bericht?

Het besmettingsgebied komt daarmee nu heel dichtbij Culemborg, zoals te zien op deze kaart: https://data.rvo.nl/dierziekte...

En deze kaart laat zien laat zien waar rondom Culemborg dode watervogels met griep zijn gevonden: https://ez.maps.arcgis.com/app...

De dieren in het hertenkamp in Tiel werden op soortgelijke manier gehouden als de dieren in de Plantage en de kinderboerderij. We hebben geconstateerd dat wilde vogels makkelijk bij de kooien in de Plantage in contact met de dieren komen. Daarnaast staat mest onafgedekt en vrij toegankelijk achter de kooien. Een besmetting kan dus ook overgedragen worden naar wilde/vrije vogels.

3. Wat vindt u ervan dat deze dieren makkelijk in aanraking kunnen komen met vrije vogels die de vogelgriep met zich mee kunnen dragen? Acht het college de minimale wettelijk verplichte afscherming nog steeds voldoende?

4. Is het college op de hoogte van het bezoekverbod dat momenteel geldt voor afgeschermde risicovogels?[4] Waarom wordt dit niet gehandhaafd in de Plantage? Is het college bereid dit alsnog te doen en bezoekers te informeren over de huidige landelijke maatregelen?

Deze dieren zijn voor hun bescherming volledig afhankelijk van ons, een grote verantwoordelijkheid.

5. Maakt het college zich zorgen om het welzijn van de rond de 350 vogels, in de kooien in de Plantage, het (open) hertenkamp in de Plantage, en de kinderboerderij? Hoe uit zich dat?

6. Waarom durft het college het risico te nemen dat deze dieren moeten worden geruimd? Welke afweging wordt daarbij gemaakt?

7. Is het college bereid om te onderzoeken of deze dieren nu al in veiligheid kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld bij een vogelopvang of een animal sanctuary, mits dit toelaatbaar is met het geldende vervoersverbod? Graag een onderbouwing, waarin ook de gevolgen van een eventuele ruiming worden meegenomen.

8. Is het college bereid om andere maatregelen te treffen om het risico te beperken, zoals verplicht vaccineren, strengere controles, een drastische inperking van het aantal gehouden dieren en/of het volledig herzien/heroverwegen van de huidige vorm van dieren in kooien houden in de Plantage?

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/beheer/entries/question/3497324-schrifelijke-vragen-inlichtingen-verhoogd-risico-vogelgriep-plantage?site=culemborg.

[2] https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/06/bird-flu-an-urgent-warning-to-move-away-from-factory-farming?CMP=share_btn_tw.

[3] https://www.gld.nl/nieuws/7782340/verdriet-bij-hertenkamp-tiel-na-ruiming-de-vrijwilligers-zijn-er-kapot-van.

[4] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep.

Indiendatum: 14 okt. 2022
Antwoorddatum: 3 nov. 2022

1. Deelt het college de zorgen van experts die oproepen tot urgente maatregelen in verband met de vogelgriep?

De zorgen over de vogelgriep zijn er zeker. Alle maatregelen welke zinvol zijn en helpen tegen de verspreiding worden hiervoor genomen.

2. Is het college op de hoogte van het bericht dat in Tiel honderd watervogels in het hertenkamp geruimd zijn vanwege de vogelgriep? Wat vindt u van dit bericht?

Ja het college is hiervan op de hoogte. De beheerders van onze dieren in de kinderboerderij en Plantage hebben contact gehad met de beheerders uit Tiel. Het is een tragische aangelegenheid voor de dieren en iets wat je als gemeente en dus ook college niet wenst mee te moeten maken.

3. Wat vindt u ervan dat deze dieren makkelijk in aanraking kunnen komen met vrije vogels die de vogelgriep met zich mee kunnen dragen? Acht het college de minimale wettelijk verplichte afscherming nog steeds voldoende?

De verblijven voldoen aan de hiervoor wettelijk bepaalde normen.Wilde vogels en dergelijke kunnen, zoals op de foto ook duidelijk te zien is, niet verder komen dan op de afbeelding. Verder gaande maatregelen worden op dit moment niet geadviseerd door deskundige en de dus ook de wetgever. Vogelgriep wordt hoofdzakelijk via uitwerpselen verspreid. De kans dat dit op deze manier op de plantage gebeurd is zeer gering.

4. Is het college op de hoogte van het bezoekverbod dat momenteel geldt voor afgeschermde risicovogels? Waarom wordt dit niet gehandhaafd in de Plantage? Is het college bereid dit alsnog te doen en bezoekers te informeren over de huidige landelijke maatregelen?

De dieren zijn afgeschermd van risicovogels. Ze verblijven in afgesloten ruimte, daar komen geen wilde vogels bij. In het Hertenkamp lopen wel dieren vrij in de buitenruimte. Dit is een bewuste keuze gericht op dierenwelzijn. We kunnen deze dieren opgehokt niet bieden wat nodig is. We zijn inmiddels in overleg met onder andere de dierenambulance om advies in te winnen, en te bezien wat hierin wel mogelijk is, dan wel verstandig is om te doen.

5. Maakt het college zich zorgen om het welzijn van de rond de 350 vogels, in de kooien in de Plantage, het (open) hertenkamp in de Plantage, en de kinderboerderij? Hoe uit zich dat?

Ja we maken ons daar zorgen over, zeker ook omdat de vogelgriep om zich heen blijft grijpen. Op de Plantage wisselen de beheerders van schoeisel voordat men de verblijven bezoekt voor de verzorging. Er komt niemand buiten hen bij de dieren of in de verblijven. Verder voldoen de ruimtes aan de hiervoor gestelde regels vanuit de ophokplicht. Voor de dieren op het open hertenkamp wordt advies ingewonnen wat hier mogelijk is, op een manier waarbij het dierwelzijn gewaarborgd is. Ook voor de, ongeveer 10, aan komen lopen wilde eenden op de kinderboerderij wordt advies gevraagd.

6. Waarom durft het college het risico te nemen dat deze dieren moeten worden geruimd? Welke afweging wordt daarbij gemaakt?

In de visie van het college worden er geen risico`s genomen. Het virus grijpt om zich heen, wettelijke bepalingen worden opgevolgd, maatregelen worden genomen en zorgvuldigheid wordt in acht genomen. Het risico zit in de ongrijpbaarheid van het virus, niet in de afwegingen door het college genomen. Neemt niet weg dat er zorgen zijn hierover. De situatie en mogelijkheden om nader te handelen worden door onze bevoegde en opgeleide dierverzorgers nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig én mogelijk is ook uitgevoerd.

7. Is het college bereid om te onderzoeken of deze dieren nu al in veiligheid kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld bij een vogelopvang of een animal sanctuary, mits dit toelaatbaar is met het geldende vervoersverbod? Graag een onderbouwing, waarin ook de gevolgen van een eventuele ruiming worden meegenomen.

Vogelgriep wordt hoofdzakelijk via besmette vogelpoep verspreid. De kans dat er via deze weg iets gebeurt is nihil omdat hier maatregelen tegen genomen zijn en de dieren overdekt verblijven. Het eventueel verplaatsen is voor de dieren, buiten de stress die dit met zich meebrengt, niet direct veiliger. Een vogelopvang of asiel kan deze aantallen niet direct plaatsen. En mocht er al een plek gevonden worden, dan is de kans op besmetting nog groter omdat het in dat geval een opvang betreft waar meerdere dieren uit andere gebieden samen komen. Daarnaast ontstaan er hiervoor vervoersbewegingen wat niet wenselijk is.

8. Is het college bereid om andere maatregelen te treffen om het risico te beperken, zoals verplicht vaccineren, strengere controles, een drastische inperking van het aantal gehouden dieren en/of het volledig herzien/heroverwegen van de huidige vorm van dieren in kooien houden in de Plantage?

De influenzavaccinatie (griepvaccinatie) beschermt niet tegen vogelgriep. Er is geen vaccinatie tegen vogelgriep. Indien er noodzaak is om nadere maatregelen te nemen om vogelgriep binnen de Plantage te voorkomen worden deze direct genomen. Op dit moment is er geen directe aanleiding voor een heroverweging om het houden van de dieren te stoppen. Er worden diverse zeldzame Nederlandse rassen gehouden waarmee de Plantage bijdraagt aan het behoud van deze rassen. De dieren worden uitstekend verzorgd door hiervoor bevoegde en opgeleide medewerkers. De verblijven voldoen ruim aan de hiervoor vastgestelde normen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Dierenleed de (circus)tent uit!

Lees verder

Mondelinge vragen Verhoogd risico vogelgriep Plantage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer