Schrif­te­lijke vragen Dierenleed de (circus)tent uit!


Indiendatum: 15 sep. 2022


Er is een loting geweest onder vier circussen. Circus Bolalou heeft de loting gewonnen en mag naar Culemborg komen.

  1. Op welke manier en door wie wordt bepaald welke circussen meedoen met de loting? Aan welke criteria moesten zij voldoen? Waarom wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen circussen die zonder dieren werken, en circussen die met dieren werken? Kan dat een volgende keer wel gebeuren?

  2. De evenementenvergunning neemt dierenwelzijn op geen enkele manier mee in de aanvraag en in het toewijzen van de vergunning. Is het college het met ons eens dat evenementenvergunningen altijd rekening zouden moeten houden met het gebruik van dieren tijdens evenementen?

  3. Kan er een passage over gebruik van dieren en dierenwelzijn worden opgenomen in evenementenvergunningen, waarin de aanvrager vooraf dient aan te geven wat ze specifiek doen aan het welzijn van dieren (aanwezigheid van water, voedsel, bewegingsruimte, veilige en geschikte verblijven, veterinaire zorg etc).? Hierbij geven wij ook graag mee dat de nieuwe Wet Dieren, die in januari 2023 van kracht gaat, stelt dat het niet is toegestaan om het welzijn of de gezondheid van een dier te benadelen met als doel het dier op een bepaalde manier te kunnen houden en huisvesten.

  4. Op welke manier wordt het dierenwelzijn van de dieren getoetst ten tijde van het evenement?

  5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van dieren voor menselijk vermaak in een circus niet past bij een diervriendelijke stad? Acht het college Culemborg een diervriendelijke stad?

  6. Wat wil/kan het college verder doen om dit soort evenementen met gebruik van dieren voor vermaak te voorkomen in Culemborg?


Toelichting: 19 t/m 25 september is er een vergunning gegeven voor circus Bolalou, dat gebruik maakt van o.a. paarden, lama’s, honden en papegaaien. De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. Hoewel er gelukkig inmiddels veel circussen zijn die gestopt zijn met het gebruiken van dieren, worden in dit specifieke circus nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven lijden, hoe goed de verzorging ook is.

De optredens met dieren geven bovendien een verkeerd voorbeeld aan het publiek, en zeker aan jonge kinderen, als het gaat om de omgang met dieren.


Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde