Schrif­te­lijke vragen Hitte­stress


Indiendatum: 18 jul. 2022


Datum: 18-07-2022

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Lokale aanpak hittestress


 1. Heeft Culemborg al een lokaal hitteplan? Zo ja, waar kunnen we dat vinden? Zo nee, waarom niet?
 2. Wat doet Culemborg allemaal tegen hittestress?
 3. Worden de GGD en de wijkteams ook betrokken bij de aanpak van hittestress (dus het gezondheidsaspect en kwetsbare inwoners)? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Ook veel dieren hebben last van de hitte.[1] [2] Elk jaar is het wel raak dat een hond overhit in een auto zit, koeien het veel te warm hebben in een weiland zonder schaduw, dieren in veewagens door de hitte bezwijken. Speciaal hiervoor heeft Wakker Dier een meldpunt opgericht.[3]

 1. Krijgt de gemeente ook dit soort meldingen? Wat wordt daarmee gedaan en wat doet de gemeente nog meer om dit soort leed tegen te gaan?
 2. Is er een hitteplan voor de wilde dieren (inclusief vissen i.v.m. botulisme) in de gemeente? Is er verslaglegging van de bevindingen van hittestress op warme dagen, zodat de maatregelen in de hitteplannen kunnen worden bijgesteld? Overlijden er wel eens wilde dieren als gevolg van hittestress?
 3. Is er een hitteplan voor de dieren in de kinderboerderij en de Plantage? Is er verslaglegging van de bevindingen van hittestress op warme dagen, zodat de maatregelen in de hitteplannen kunnen worden bijgesteld? Overlijden er wel eens dieren als gevolg van hittestress?

Er komen steeds meer airco’s in de strijd tegen de hitte, maar dat is voor de energiebesparingsdoelen ongunstig.

 1. Worden inwoners en bedrijven geïnformeerd over hoe hittestress op andere manieren voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door groene daken, groene gevels, minder tegels en meer (hoog) groen, overdag ramen en luiken/zonwering dicht en ‘s nachts open, werktijden aanpassen/siësta nemen etc.? Zo ja, hoe worden inwoners geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
 2. In hoeverre is in Culemborg het energieverbruik toegenomen door het gebruik van airco’s en hoe gaat het college hiermee om?
 3. Op welke manier wordt hittestress nu meegenomen in de klimaatadaptieve plannen van de gemeente, ook bij bijvoorbeeld nieuwbouw?

Toelichting: De mussen vallen van het dak en als Partij voor de Dieren maken we ons daar uiteraard zorgen om. Veiligheid van mens en dier staat onder druk door klimaatverandering o.a. in de vorm van hittestress. De gemeente kan inspelen op deze risico’s met veiligheidsprotocollen en hitteplannen. Dierveiligheid moet hierin ook worden meegenomen.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

[1] https://www.uu.nl/nieuws/hittestress-bij-dieren

[2] https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hittestress-koeien

[3] https://www.wakkerdier.nl/campagnes/hitteleed/meldpunt/

Indiendatum: 18 jul. 2022
Antwoorddatum: 1 sep. 2022

 1. Heeft Culemborg al een lokaal hitteplan? Zo ja, waar kunnen we dat vinden? Zo nee, waarom niet?

  Op dit moment wordt er een regionaal hitteplan opgesteld, dat vertaald wordt naar een lokaal hitteplan voor de gemeente Culemborg. Dit hitteplan moet nog worden vastgesteld door het college van B&W en wordt in Q4 ter kennis gebracht aan de raad.

 2. Wat doet Culemborg allemaal tegen hittestress?

  De hittestress als gevolg van ruimtelijke inrichting vindt vooral plaats in de binnenstad, Pavijen en enkele gebieden in de wijken. Met het Regieplan “Openbare ruimte Versterkte Stad Culemborg” werken we aan het vergroenen van verschillende openbare ruimtes zoals ’t Jach, ’t Hof en binnenkort ook de Havendijk. Daarnaast proberen we de hoeveelheid aan bebouwing in de binnenblokken bij projecten van initiatiefnemers te verminderen en vergroening te stimuleren. Op de Pavijen wordt de hitte veroorzaakt door verharding en de warmte van bedrijven. Voor de stationsomgeving zijn er de plannen voor de herontwikkeling naar een woongebied met veel groen. Daarnaast liggen er plannen om de rest van het bedrijventerrein Pavijen te vergroenen. In de wijken spelen er projecten om grote oppervlaktes met stenen in te wissel voor groen, zoals in de wijk Parijsch. Daarnaast ligt er een idee om veel openbare parkeerplaatsen in Culemborg uit te voeren in halfverharding of grasbetonparkeren.


 3. Worden de GGD en de wijkteams ook betrokken bij de aanpak van hittestress (dus het gezondheidsaspect en kwetsbare inwoners)? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

  De GGD en de andere partijen worden zeker betrokken. De GGD heeft hierin zelfs een sleutelrol. Elke partij heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt verder uitgewerkt in het lokale hitteplan.

Ook veel dieren hebben last van de hitte.[1] [2] Elk jaar is het wel raak dat een hond overhit in een auto zit, koeien het veel te warm hebben in een weiland zonder schaduw, dieren in veewagens door de hitte bezwijken. Speciaal hiervoor heeft Wakker Dier een meldpunt opgericht.[3]

 1. Krijgt de gemeente ook dit soort meldingen? Wat wordt daarmee gedaan en wat doet de gemeente nog meer om dit soort leed tegen te gaan?

  Deze meldingen komen niet binnen bij de gemeente.

 2. Is er een hitteplan voor de wilde dieren (inclusief vissen i.v.m. botulisme) in de gemeente? Is er verslaglegging van de bevindingen van hittestress op warme dagen, zodat de maatregelen in de hitteplannen kunnen worden bijgesteld? Overlijden er wel eens wilde dieren als gevolg van hittestress?

  Wij zeer begaan met het dierenwelzijn en willen hier graag de nodige aandacht aan geven. Daarom wordt in het lokale hitteplan een paragraaf opgenomen over wat we lokaal doen op het gebied van dierenwelzijn in relatie tot hitte. Voor zover wij weten overlijden er geen wilde dieren als gevolg van hittestress. Hier is geen registratie/verslaglegging van. Dit met uitzondering van vissen bij hogere watertemperaturen en botulisme. Als er in onze watergangen dode vissen voorkomen, wordt allereerst de oorzaak opgespoord. Wordt dit veroorzaakt door zuurstofgebrek door hoge watertemperaturen dan wordt geprobeerd om extra vers water toe te voegen vanuit andere watergangen.

 3. Is er een hitteplan voor de dieren in de kinderboerderij en de Plantage? Is er verslaglegging van de bevindingen van hittestress op warme dagen, zodat de maatregelen in de hitteplannen kunnen worden bijgesteld? Overlijden er wel eens dieren als gevolg van hittestress?

  Er is geen hitteplan vastgelegd voor de dieren, maar de beheerders van de kinderboerderij zijn opgeleide en gekwalificeerde dierenverzorgers. Zij kunnen de inschatting op eventuele oververhitting maken en daar mocht het nodig zijn maatregelen voor nemen. Dat betekent dat de dieren niet perse blijven in de ruimte waar ze normaal wel in zouden zitten. Bijvoorbeeld omdat sommige vol in de zon staan of omdat wij vinden dat het te warm wordt in het verblijf. Andere dieren gaan bijvoorbeeld juist eerder naar binnen. Er is verder geen verslaglegging. Per situatie wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn. Er zijn de afgelopen jaren geen dieren bezweken aan hittestress.

Er komen steeds meer airco’s in de strijd tegen de hitte, maar dat is voor de energiebesparingsdoelen ongunstig.

1. Worden inwoners en bedrijven geïnformeerd over hoe hittestress op andere manieren voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door groene daken, groene gevels minder tegels en meer (hoog) groen, overdag ramen en luiken/zonwering dicht en ‘s nachts open, werktijden aanpassen/siësta nemen etc.? Zo ja, hoe worden inwoners geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

Ja, deze communicatie zal onderdeel uit gaan maken van het lokale hitteplan.

2. In hoeverre is in Culemborg het energieverbruik toegenomen door het gebruik van airco’s en hoe gaat het college hiermee om?

Dit is onbekend. Airco’s kunnen worden geïnstalleerd zonder dat daarvoor een vergunning is vereist. Hierdoor ontbreekt het zicht op
(de toename van) het aantal airco’s en in hoeverre dit leidt tot toename van het elektriciteitsverbruik. Het college besteedt geen specifieke aandacht aan het onderwerp ‘energieverbruik door airco’s’. In de communicatie(-uitingen) rondom het programma energietransitie wordt volop aandacht besteed aan energiebesparingsmogelijkheden en de voordelen die dat biedt (lagere CO2-uitstoot en een lagere energierekening).

3. Op welke manier wordt hittestress nu meegenomen in de klimaatadaptieve plannen van de gemeente, ook bij bijvoorbeeld nieuwbouw?

In de groen beleidsplannen worden suggesties gedaan voor de kwaliteit en de hoeveel groen in de openbare ruimte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met hittestress. Daarnaast wordt bij nieuwbouwplannen door o.a. de adviseurs Landschap, Stedenbouw en Klimaat erop toegezien dat er voldoende groen, bomen, water en schaduwplekken in de nieuwbouwplannen komen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Risico vogelgriep tijdens open dag hulpdiensten

Lees verder

Schriftelijke vragen Dierenleed de (circus)tent uit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer