Schrif­te­lijke vragen Risico vogel­griep tijdens open dag hulp­diensten


Indiendatum: 23 mei 2022

De fractie van Partij voor de Dieren wil graag de volgende art. 33 vragen stellen aan het college:

1. Is er tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor de Open Dag Hulpdiensten op 14 mei en tijdens het evenement getoetst op dierenwelzijnsaspecten aangaande de 5 geiten en 8 kippen- en fazantenkuikens? Zo nee, waarom niet?

Sinds 26 oktober 2021 geldt een landelijke ophokplicht voor pluimveehouders en een landelijke afschermplicht voor hobbyhouders in verband met de vogelgriep.[1] De kippen- en fazantenkuikens zaten niet afgeschermd in een kooitje met een open bovenkant. Tevens geldt er een landelijk verbod op bijeenkomsten met risicovogels en mogen deze niet naar evenementen met bezoekers.[2]

2. Op welke manier is de huidige ophok- en afschermplicht voor pluimvee meegenomen in de overweging om kippen- en fazantenkuikens in een open kooitje bloot te stellen aan bezoekers op de Open Dag?

3. Op welke manier is het huidige verbod op bijeenkomsten met risicovogels bij evenementen met bezoekers meegenomen in de overweging om risicovogels te gebruiken op dit evenement met bezoekers?

4. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met de beheerders van de Kinderboerderij over het naleven van de landelijke ophokplicht, afschermplicht en het verbod op risicovogels bij evenementen?

Toelichting: Op de Open Dag voor hulpdiensten op 14 mei van 10:00 tot 16:00 uur heeft de kinderboerderij 5 geiten en 8 kippen- en fazanten kuikens meegenomen. Momenteel geldt er een ophok- en afschermplicht van pluimvee wegens de vogelgriep en mogen risicovogels niet naar evenementen met bezoekers. Bezoekers konden de kuikens desgewenst kopen.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

[1] https://www.nvwa.nl/onderwerpe...

[2] https://www.rijksoverheid.nl/o...

Indiendatum: 23 mei 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022


1. Is er tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag voor de Open Dag Hulpdiensten op 14 mei en tijdens het evenement getoetst op dierenwelzijnsaspecten aangaande de 5 geiten en 8 kippen- en fazantenkuikens? Zo nee, waarom niet?

Ja, hier is op getoetst door de professioneel opgeleide dierverzorgers van de kinderboerderij en de Plantage. Ook is tijdens de gehele open dag een professionele dierverzorger aanwezig geweest om bij de dieren te zijn.

2. Op welke manier is de huidige ophok- en afschermplicht voor pluimvee meegenomen in de overweging om kippen- en fazantenkuikens in een open kooitje bloot te stellen aan bezoekers op de Open Dag?

Er is voldaan aan de ophok- en afschermplicht doordat het kooitje niet open stond. Het kooitje stond vergrendeld op een kiertje voor frisse lucht. De kooi stond in een kraam met een dak daarboven en voldeed daarmee aan alle geldende regels die op dat moment van kracht waren.

3. Op welke manier is het huidige verbod op bijeenkomsten met risicovogels bij evenementen met bezoekers meegenomen in de overweging om risicovogels te gebruiken op dit evenement met bezoekers?

De kuikens hebben geen contact met bezoekers en/of dieren van buitenaf gehad. Daarnaast waren er buiten onze dieren geen overige
dieren aanwezig.

4. Is het college bereid het gesprek aan te gaan met de beheerders van de Kinderboerderij over het naleven van de landelijke ophokplicht, afschermplicht en het verbod op risicovogels bij evenementen?

De regels rondom het naleven van geldende regelgeving worden reeds nauwgezet nageleefd door de beheerders en professionele dierverzorgers van de gemeente. Het voeren van een gesprek hierover met de beheerders door het college over het naleven van de regels is derhalve niet relevant.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer