Schrif­te­lijke vragen Maai Mei Wel of Niet?


Indiendatum: 17 mei 2022

De fracties van Partij voor de Dieren en Culemborg van Nu willen graag de volgende art. 33 vragen stellen aan het college:

  1. Kan het college bevestigen dat Culemborg meedoet aan de Maai Mei Niet actie, zoals te lezen valt in het gemeentebericht 28-04-2022?[1]
  2. Kunt u toelichten op welke en hoeveel plekken dit beleid wordt toegepast?
  3. In het bericht lezen we dat ‘de gazons, de meterstroken langs wegen en uitzichthoeken wel worden gemaaid om de verkeersveiligheid te waarborgen’. Om hoeveel plekken gaat dat in totaal? Met welke frequentie worden deze plekken gemaaid in de maand mei?
  4. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door op gazons een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?
  5. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door meterstroken langs wegen een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?
  6. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door uitzichthoeken een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?
  7. Bent u bereid om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de Maai Mei Niet actie? Zo ja, bent u dan ook bereid om gazons, meterstroken langs wegen en/of uitzichthoeken mee te nemen in het beleid? Zo nee, waarom niet?
  8. Ook op de dijken en langs de stadsgrachten is in de maand mei gemaaid. Heeft u contact met Waterschap Rivierenland, die de dijken beheert, over de deelname van Culemborg aan Maai Mei Niet? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?
  9. Heeft u contact met Hengelsportvereniging E.C.H.V., die de stadsgrachten beheert, over de deelname van Culemborg aan Maai Mei Niet? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?


[1]https://www.culemborg.nl/maai-mei-niet

Indiendatum: 17 mei 2022
Antwoorddatum: 15 jun. 2022

1. Kan het college bevestigen dat Culemborg meedoet aan de Maai Mei Niet actie, zoals te lezen valt in het gemeentebericht 28-04-2022?

Ja, de gemeente doet mee aan Maai Mei Niet.

2. Kunt u toelichten op welke en hoeveel plekken dit beleid wordt toegepast?

Het uitgangspunt is om alle bermen in eigendom van de gemeente niet te maaien (uitgezonderd van meterstroken en uitzichthoeken)

3. Om hoeveel plekken gaat dat in totaal? Met welke frequentie worden deze plekken gemaaid in de maand mei?

Er is geen overzicht met exacte aantallen locaties. Het betreft met name locaties op de doorgaande wegen en in het buitengebied. Zichtpunten en bepaalde meterstroken (waaronder hondenuitlaatstroken) worden in mei gemaaid. De gazons 1 tot 2x in mei, afhankelijk van de weersomstandigheden.

4. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door op gazons een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?

De verkeersveiligheid wordt niet in het geding gebracht bij gazons. De gazons worden gemaaid om hun functie te behouden voor onder andere spelende kinderen. Als deze niet gemaaid worden, kunnen kinderen bijvoorbeeld niet voetballen.

Tegelijkertijd, wanneer een maand lang niet gemaaid wordt, is het gras daarna erg lang. Hierdoor blijven grote plakken met afgemaaid gras achter op de gazons. Hierdoor verstikt het gras onder het afgemaaide gras en gaat het dood. Ook dan verliest een gazon zijn functie als speelplek.

5. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door meterstroken langs wegen een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?

Meterstroken worden alleen bij belangrijke ontsluitingswegen gemaaid (zoals de Weth. Schoutenweg) Deze stroken zijn vanaf het begin van het groeiseizoen nog niet gemaaid. In mei worden deze voor het eerst gemaaid. Als deze niet op tijd gemaaid worden, wordt het gras te lang en kan het over de weg vallen, obstakels in de berm verhullen en de afwatering van de weg verslechteren. Wat verkeerskundig tot gevaarlijke situaties kan leiden.

6. Kunt u toelichten op welke manier de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door uitzichthoeken een maand niet te maaien? Hoe heeft u dit getoetst?

Ook uitzichthoeken worden alleen bij belangrijke ontsluitingswegen gemaaid (zoals de Weth. Schoutenweg) Deze stroken zijn vanaf het begin van het groeiseizoen nog niet gemaaid. In mei worden deze stroken voor het eerst gemaaid. Het zicht wordt dermate beperkt door de hoge vegetatie, indien dit niet uitgevoerd wordt leidt dit tot gevaarlijke situaties bij o.a. kruispunten en zichthoeken.

7. Bent u bereid om volgend jaar opnieuw deel te nemen aan de Maai Mei Niet actie? Zo ja, bent u dan ook bereid om gazons, meterstroken langs wegen en/of uitzichthoeken mee te nemen in het beleid? Zo nee, waarom niet?

We zijn op dit moment bereid om volgend jaar weer deel te nemen aan de actie. Daarnaast willen we ook een ecoloog vragen onderzoek te doen op een aantal locaties die onderdeel zijn van de actie. Gazons, meterstroken en uitzichthoeken blijven we beheren zoals we nu doen vanwege de argumenten hierboven beschreven. Wellicht zijn er nog mogelijkheden op het beheren van stukjes gras waar gazonbeheer op gevoerd wordt, maar waarbij dit niet direct noodzakelijk is.

8. Heeft u contact met Waterschap Rivierenland, die de dijken beheert, over de deelname van Culemborg aan Maai Mei Niet? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?

Ja er is contact met het Waterschap Rivierenland. Zij beheren inderdaad de dijken. Ook zij denken na over maaibeheer. Door hen zijn de dijken grotendeels nog wel in mei afgemaaid omdat men verbetering van de vegetatie wil bewerkstelligen. Een aantal stukken zijn ook door hen bewust wel overgeslagen met maaien.

9. Heeft u contact met Hengelsportvereniging E.C.H.V., die de stadsgrachten beheert, over de deelname van Culemborg aan Maai Mei Niet? Zo nee, waarom niet en bent u bereid dit alsnog te doen?

Er is geen contact geweest met de hengelsportvereniging dit maaiseizoen. Dat gaan we vanaf volgend jaar zeker doen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over evenementen en het Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Schriftelijke vragen Risico vogelgriep tijdens open dag hulpdiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer