Schrif­te­lijke vragen Hertenkamp Plantage


Indiendatum: 1 feb. 2023

Vraag 1:
Heeft u kennis genomen van het bericht dat minister Adema wil dathertenkampen na 2024 verdwijnen? (1)

Antwoord: Ja, van dit besluit hebben wij kennis genomen. Voor Culemborg betreft dit het hertenkamp op de Plantage.

Vraag 2:
Bent u het met de minister eens dat dierenwelzijn belangrijker is dan het ‘bambi-gevoel’ voor mensen?

Antwoord: Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Het ontbreken van dierenwelzijn als zodanig is niet te koppelen aan een hertenkamp. Het hertenkamp is een onderdeel van het door Zocher ontworpen park in 1850. De dieren (2) die er lopen zijn niet in het wild geboren en zijn gewend aan het leven binnen een omheining.

Vraag 3:
Hoe oud zijn de huidige bewoners van het hertenkamp in de Plantage? Wat is hun levensverwachting/prognose?

Antwoord: Er lopen 2 damhertjes. Een gecastreerd mannetje en een vrouwtje. De leeftijd is niet exact bekend. Het mannetje is bij benadering 15 jaar oud, het vrouwtje is bij benadering 13 jaar oud. De prognose is dat ze maximaal 20 jaar oud worden bij goede verzorging.

Vraag 4:
Wordt er gefokt met deze herten? Zo ja, met welk doel? Zo ja, zal hiermee per 2024 (of eerder) gestopt worden? Graag ontvangen wij de fokgegevens bij de beantwoording.

Antwoord: Er is geen fokprogramma. Het mannetje is gecastreerd.

Vraag 5:
In veel hertenkampen gaan de herten naar de slacht. Gebeurt dat hier ook? Worden er herten verkocht? Wat gebeurt er met de dieren als ze komen te overlijden?

Antwoord: Er gaan geen herten naar de slacht en de herten worden ook niet verkocht. In het verleden, 15 jaar geleden, zijn er een aantal herten naar andere hertenkampen gegaan. Er liepen altijd 3 herten waarvan er 1 anderhalf jaar geleden is overleden.

Vraag 6:
Uit gesprekken met de beheerder blijkt dat er met een deel van de circa 350 dieren in de kooien (‘volières’) gefokt wordt. Fokoverschot wordt verkocht. Is het college bereid om, in de geest van deze nieuwe wetgeving voor hertenkampen, ook het beleid voor de andere dieren in de Plantage te herzien?

Antwoord:
Er verblijven max. 200 pluimvee dieren in de Plantage. Er is geen specifiek fokprogramma voor en dieren worden niet verkocht. Wel worden er op kleine schaal eieren uitgebroed om de populatie op de Plantage in stand te houden. Daarnaast op verzoek, ook op kleine schaal, van andere openbare volières.

Vraag 7:
Ligt er een visie ten grondslag aan het dierbeleid in de Plantage? Zo ja, is dit vastgelegd in een document en kunt u dit in de beantwoording van deze vragen met ons delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De bestaande situatie is zoals deze vanuit de historie altijd is geweest, in de geest van het ontwerp van Zocher. Hier hoort het dierenverblijf ook bij. Op dit moment zijn we bezig met het project ‘toekomstbestendige kinderboerderij’. De uitkomst hiervan is visiebepalend. De scope hiervan gaat verder dan alleen de locatie van de kinderboerderij hierin wordt namelijk ook de Plantage meegenomen.


[1] https://nos.nl/artikel/2461317-bambi-gevoel-of-niet-hertenkampen-zullen-na-2024-verdwijnen

Indiendatum: 1 feb. 2023
Antwoorddatum: 23 feb. 2023

Vraag 1:
Heeft u kennis genomen van het bericht dat minister Adema wil dathertenkampen na 2024 verdwijnen?

Antwoord: Ja, van dit besluit hebben wij kennis genomen. Voor Culemborg betreft dit het hertenkamp op de Plantage.

Vraag 2:
Bent u het met de minister eens dat dierenwelzijn belangrijker is dan het ‘bambi-gevoel’ voor mensen?

Antwoord: Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Het ontbreken van dierenwelzijn als zodanig is niet te koppelen aan een hertenkamp. Het hertenkamp is een onderdeel van het door Zocher ontworpen park in 1850. De dieren (2) die er lopen zijn niet in het wild geboren en zijn gewend aan het leven binnen een omheining.

Vraag 3:
Hoe oud zijn de huidige bewoners van het hertenkamp in de Plantage? Wat is hun levensverwachting/prognose?

Antwoord: Er lopen 2 damhertjes. Een gecastreerd mannetje en een vrouwtje. De leeftijd is niet exact bekend. Het mannetje is bij benadering 15 jaar oud, het vrouwtje is bij benadering 13 jaar oud. De prognose is dat ze maximaal 20 jaar oud worden bij goede verzorging.

Vraag 4:
Wordt er gefokt met deze herten? Zo ja, met welk doel? Zo ja, zal hiermee per 2024 (of eerder) gestopt worden? Graag ontvangen wij de fokgegevens bij de beantwoording.

Antwoord: Er is geen fokprogramma. Het mannetje is gecastreerd.

Vraag 5:
In veel hertenkampen gaan de herten naar de slacht. Gebeurt dat hier ook? Worden er herten verkocht? Wat gebeurt er met de dieren als ze komen te overlijden?

Antwoord: Er gaan geen herten naar de slacht en de herten worden ook niet verkocht. In het verleden, 15 jaar geleden, zijn er een aantal herten naar andere hertenkampen gegaan. Er liepen altijd 3 herten waarvan er 1 anderhalf jaar geleden is overleden.

Vraag 6:
Uit gesprekken met de beheerder blijkt dat er met een deel van de circa 350 dieren in de kooien (‘volières’) gefokt wordt. Fokoverschot wordt verkocht. Is het college bereid om, in de geest van deze nieuwe wetgeving voor hertenkampen, ook het beleid voor de andere dieren in de Plantage te herzien?

Antwoord:
Er verblijven max. 200 pluimvee dieren in de Plantage. Er is geen specifiek fokprogramma voor en dieren worden niet verkocht. Wel worden er op kleine schaal eieren uitgebroed om de populatie op de Plantage in stand te houden. Daarnaast op verzoek, ook op kleine schaal, van andere openbare volières.

Vraag 7:
Ligt er een visie ten grondslag aan het dierbeleid in de Plantage? Zo ja, is dit vastgelegd in een document en kunt u dit in de beantwoording van deze vragen met ons delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De bestaande situatie is zoals deze vanuit de historie altijd is geweest, in de geest van het ontwerp van Zocher. Hier hoort het dierenverblijf ook bij. Op dit moment zijn we bezig met het project ‘toekomstbestendige kinderboerderij’. De uitkomst hiervan is visiebepalend. De scope hiervan gaat verder dan alleen de locatie van de kinderboerderij hierin wordt namelijk ook de Plantage meegenomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Levende kerststal met dieren

Lees verder

Mondelinge vragen Meldpunt vuurwerkoverlast

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer