Schrif­te­lijke vragen Levende kerststal met dieren


Indiendatum: 20 dec. 2022

Vraag 1:

Wat is uw mening over het gebruik van levende dieren in kerststallen?

Antwoord:

De levende kerststal is een begrip in Culemborg. Deze wordt jaarlijks met veel zorg voor de dieren opgezet. Indien kerststallen op deze manier worden voorbereid en ingericht heeft het college geen bezwaar tegen het gebruik hiervan.

Vraag 2:

Wordt het college altijd op de hoogte gesteld als het voornemen tot organiseren van een levende kerststal kenbaar wordt gemaakt?

Antwoord:

Dit is een jaarlijkse traditie. Het college wordt hier niet specifiek jaarlijks van op de hoogte gebracht.

Vraag 3:

Worden er alleen dieren van de kinderboerderij zelf gebruikt of worden er ook nog dieren van buitenaf ingehuurd? Is het college op de hoogte van misstanden bij bedrijven die dieren hiervoor verhuren en ziet het college hoe het promoten van levende kerststallen dit soort malafide bedrijven in stand houdt? [1]

Antwoord:

Er worden alleen dieren van de kinderboerderij gebruikt die gewend zijn om de indrukken en geluiden van de kinderen om te gaan.

Vraag 4:

Hoe ziet het college erop toe dat de hoogste normen voor dierenwelzijn in acht worden genomen als een levende kerststal wordt georganiseerd? Kunnen de dieren zich onttrekken van de drukte, en natuurlijk gedrag vertonen?

Antwoord:

De organisatie van de levende kerststal is goed verlopen. De dieren zijn gewend om veel aandacht te krijgen. Ze krijgen hooi te eten op het moment dat zij in de kerststal staan. Daarnaast zijn de verzorgers ter plaatse.

Vraag 5:

Stelt het college dat de levende kerststal in Kinderboerderij De Heuvel een educatieve functie heeft? Indien ja, waarom? Indien nee, welke functie heeft het wel?

Antwoord:

Het heeft indirect ook een educatieve functie. Namelijk dat mens en dier goed samen gaan indien dit goed georganiseerd is met oog voor het welzijn voor met name de dieren.

Vraag 6:

Hebben handhavers van de gemeente Culemborg de bevoegdheid om in te grijpen bij situaties op dergelijke evenementen waarbij de integriteit van de dieren in het geding is? Indien ja, waar kunnen burgers melding maken van deze situaties?

Antwoord:

Er zijn geen handhavers van de gemeente aanwezig op het feest, maar er lopen gekwalificeerde medewerkers rond om de bezoekers in de gaten te houden en daarbij het dierwelzijn te kunnen beoordelen. Bezoekers kunnen altijd een melding bij beheerders maken mochten ze twijfelen over het dierwelzijn, daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een melding bij de gemeente neer te leggen.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren, Myra van der Velde

[1] https://www.gld.nl/nieuws/7820304/politie-neemt-dieren-in-beslag-op-kerstmarkt

Indiendatum: 20 dec. 2022
Antwoorddatum: 10 jan. 2023

Vraag 1:

Wat is uw mening over het gebruik van levende dieren in kerststallen?

Antwoord:

De levende kerststal is een begrip in Culemborg. Deze wordt jaarlijks met veel zorg voor de dieren opgezet. Indien kerststallen op deze manier worden voorbereid en ingericht heeft het college geen bezwaar tegen het gebruik hiervan.

Vraag 2:

Wordt het college altijd op de hoogte gesteld als het voornemen tot organiseren van een levende kerststal kenbaar wordt gemaakt?

Antwoord:

Dit is een jaarlijkse traditie. Het college wordt hier niet specifiek jaarlijks van op de hoogte gebracht.

Vraag 3:

Worden er alleen dieren van de kinderboerderij zelf gebruikt of worden er ook nog dieren van buitenaf ingehuurd? Is het college op de hoogte van misstanden bij bedrijven die dieren hiervoor verhuren en ziet het college hoe het promoten van levende kerststallen dit soort malafide bedrijven in stand houdt? [1]

Antwoord:

Er worden alleen dieren van de kinderboerderij gebruikt die gewend zijn om de indrukken en geluiden van de kinderen om te gaan.

Vraag 4:

Hoe ziet het college erop toe dat de hoogste normen voor dierenwelzijn in acht worden genomen als een levende kerststal wordt georganiseerd? Kunnen de dieren zich onttrekken van de drukte, en natuurlijk gedrag vertonen?

Antwoord:

De organisatie van de levende kerststal is goed verlopen. De dieren zijn gewend om veel aandacht te krijgen. Ze krijgen hooi te eten op het moment dat zij in de kerststal staan. Daarnaast zijn de verzorgers ter plaatse.

Vraag 5:

Stelt het college dat de levende kerststal in Kinderboerderij De Heuvel een educatieve functie heeft? Indien ja, waarom? Indien nee, welke functie heeft het wel?

Antwoord:

Het heeft indirect ook een educatieve functie. Namelijk dat mens en dier goed samen gaan indien dit goed georganiseerd is met oog voor het welzijn voor met name de dieren.

Vraag 6:

Hebben handhavers van de gemeente Culemborg de bevoegdheid om in te grijpen bij situaties op dergelijke evenementen waarbij de integriteit van de dieren in het geding is? Indien ja, waar kunnen burgers melding maken van deze situaties?

Antwoord:

Er zijn geen handhavers van de gemeente aanwezig op het feest, maar er lopen gekwalificeerde medewerkers rond om de bezoekers in de gaten te houden en daarbij het dierwelzijn te kunnen beoordelen. Bezoekers kunnen altijd een melding bij beheerders maken mochten ze twijfelen over het dierwelzijn, daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een melding bij de gemeente neer te leggen.


[1] https://www.gld.nl/nieuws/7820304/politie-neemt-dieren-in-beslag-op-kerstmarkt