Schrif­te­lijke vragen Illegaal vuurwerk tijdens broed­seizoen


Indiendatum: 5 jun. 2023


Tijdens dit broedseizoen is er meermaals vuurwerk afgestoken in Culemborg. Het afsteken van vuurwerk buiten de jaarwisseling is illegaal.

Zondagochtend 23 april om 06:30 uur (!) werd er vuurwerk afgestoken vanaf het industrieterrein.

1. Klopt het dat DS eventcenter op dat tijdstip vuurwerk heeft afgestoken?

2. Heeft de gemeente/provincie hiervoor een vergunning afgegeven en zo ja, waar kunnen wij deze inzien? Heeft de organisator hierbij aangegeven de broedgevallen te hebben geïnventariseerd en opgeschreven in een natuurtoets? Heeft de organisator aangetoond dat er geen nesten zijn of dat deze niet worden verstoord?

3. Indien er geen vergunning is afgegeven, is er een boete uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk en het overtreden van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

Op dinsdag 30 mei rond 22:00 uur werd er vuurwerk afgestoken op het KWC. KWC geeft aan dat de gemeente een vergunning hiervoor heeft afgegeven.

4. Klopt dit en waar kunnen wij de vergunning inzien? Heeft de organisator hierbij aangegeven de broedgevallen te hebben geïnventariseerd en opgeschreven in een natuurtoets? Heeft de organisator aangetoond dat er geen nesten zijn of dat deze niet worden verstoord?

5. Indien er geen vergunning is afgegeven, is er een boete uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk en het overtreden van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

6. Gaat het college in gesprek met organisaties, scholen, bedrijven die illegaal vuurwerk afsteken om hen te wijzen op de negatieve gevolgen van vuurwerk voor mens, dier en natuur, in het bijzonder tijdens het broedseizoen?

7. Op welke manier gaat het college handhaving op het illegaal afsteken van consumentenvuurwerk verbeteren? Gaat u in gesprek met de provincie en de omgevingsdienst om dit onderwerp onder de aandacht te brengen?

Toelichting: Een vuurwerkevenement midden in het broedseizoen heeft negatieve gevolgen voor dieren. Het is zeer aannemelijk dat vogels die in paniek weg vluchten, een nestje wellicht niet zullen grootbrengen, met dode jongen tot gevolg. Bovendien hebben vogels alle energie nodig voor het foerageren voor de jongen. Wanneer een vogel bezig is met het bouwen van een nest of al bezig is met broeden mag het nest niet beschadigd of weggehaald worden. Dat is vastgelegd in de Wet natuurbescherming, artikel 3.1. Doet men dat toch, dan is dat een wetsovertreding die geldt als een economisch delict.[1]

Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde


[1] https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vuurwerk-op-zijn-retour-goed-nieuws-voor-vogels

Indiendatum: 5 jun. 2023
Antwoorddatum: 29 jun. 2023

1. Klopt het dat DS eventcenter op dat tijdstip vuurwerk heeft afgestoken?

Antwoord:
Dat is niet bekend voor ons, omdat er vooraf geen kennisgeving vanuit de provincie is verstuurd aan de gemeente voor het afsteken van vuurwerk. Ook is er geen overlastmelding bekend bij de gemeente of de politie. Het is dus niet bekend wie, waar vuurwerk
heeft afgestoken.

2. Heeft de gemeente/provincie hiervoor een vergunning afgegeven en zo ja, waar kunnen wij deze inzien? Heeft de organisator hierbij aangegeven de broedgevallen te hebben geïnventariseerd en opgeschreven in een natuurtoets? Heeft de organisator aangetoond dat er geen nesten zijn of dat deze niet worden verstoord?

Antwoord:
De provincie is vergunning verlener voor dergelijke aanvragen en behandelt aanvragen op grond van het Vuurwerkbesluit. De gemeente krijgt een kennisgeving van de provincie maar heeft geen rol als vergunningverlener. Hiervoor verwijzen wij u naar
https://www.gelderland.nl/verg... jaarwisseling. De gemeente heeft geen vergunning afgegeven.

3. Indien er geen vergunning is afgegeven, is er een boete uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk en het overtreden van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De provincie is het bevoegd gezag op het gebied van de Wet Natuurbescherming. Als er geen kennisgeving is gedaan en de provincie niet heeft opgetreden, kan de overtreding op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Culemborg 2022 beoordeeld
worden. In dit geval is de overtreding niet geconstateerd bij de gemeente, dus de overtreding is niet beoordeeld en er is geen boete uitgedeeld.

4. Op dinsdag 30 mei rond 22:00 uur werd er vuurwerk afgestoken op het KWC. KWC geeft aan dat de gemeente een vergunning hiervoor heeft afgegeven. Klopt dit en waar kunnen wij de vergunning inzien? Heeft de organisator hierbij aangegeven de broedgevallen te hebben geïnventariseerd en opgeschreven in een natuurtoets? Heeft de organisator aangetoond dat er geen nesten zijn of dat deze niet worden verstoord?

Antwoord:
Op 16 mei 2023 heeft de provincie de gemeente geïnformeerd over een ingediende melding voor het afsteken van vuurwerk t.b.v. Beethovenlaan 1. Het betrof hierbij dus een melding. Hiervoor verwijzen wij u naar https://www.gelderland.nl/verg... jaarwisseling. De provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. De gemeente heeft enkel een evenementenvergunning afgegeven, welke gepubliceerd wordt in de lokale krant en op officielebekendmakingen.nl. De provincie toetst de aanvragen van het afsteken van vuurwerk of neemt die ter kennisgeving aan. Dit gedeelte valt dus niet onder de gemeentelijke vergunning.

5. Indien er geen vergunning is afgegeven, is er een boete uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk en het overtreden van de Wet Natuurbescherming? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 4.

6. Gaat het college in gesprek met organisaties, scholen, bedrijven die illegaal vuurwerk afsteken om hen te wijzen op de negatieve gevolgen van vuurwerk voor mens, dier en natuur, in het bijzonder tijdens het broedseizoen?

Antwoord:
De gemeente is actief bezig om in gesprek te gaan met bewoners over het afsteken van vuurwerk, dit betreft vooral de periode richting en de jaarwisseling zelf. Als er wordt geconstateerd dat er illegaal vuurwerk is afgestoken we in gesprek zullen gaan met betrokkenen. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt er passend op gehandhaafd

7. Op welke manier gaat het college handhaving op het illegaal afsteken van consumentenvuurwerk verbeteren? Gaat u in gesprek met de provincie en de omgevingsdienst om dit onderwerp onder de aandacht te brengen?

Antwoord:
Wij blijven in gesprek met de handhavende instanties. Hierbij doen wij als gemeente ook een beroep onze inwoners voor het melden van vuurwerkoverlast. Bij een melding kan een Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) of de politie dit onderzoeken. Hier volgt echter niet altijd een constatering uit. Voor vuurwerk is het over het algemeen erg lastig te constateren waar het wordt afgestoken en door wie.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Jaarlijkse Update Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Schriftelijke vragen bomenbeleid en kapvergunningen Culemborg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer