Schrif­te­lijke vragen Jaar­lijkse Update Schone Lucht Akkoord


Indiendatum: mei 2023

Op 11 mei heeft het college een jaarlijkse update gestuurd over deelname van Culemborg aan het Schone Lucht Akkoord (SLA).

1. Lezen we correct dat het college naar aanleiding van ondertekening van het Schone Lucht Akkoord geen specifieke extra maatregelen heeft getroffen om schonere lucht te realiseren, maar dat er nu enkel jaarlijks een lijst wordt opgesteld van huidig beleid dat ook toevallig raakvlakken heeft met het verbeteren van de luchtkwaliteit? Zo nee, waaruit blijkt dat u wel extra maatregelen heeft getroffen na het ondertekenen van het akkoord?

2. Bent u bereid om meer gebruik te maken van de projecten die SLA biedt, zoals het betrekken van scholieren?[1]

We lezen: ‘De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische auto’s door te zorgen voor meer laadpalen in de stad.’

3. Kunt u dit stimuleren SMART toelichten en kwantificeren?

Tijdens de raad van 24 november 2022 heeft mw. Franken van Coöperatieauto ingesproken om het probleem van ‘laadpaalcowboys die voor de gemeente misschien goedkoop zijn, maar voor de gebruikers duur’ aan te kaarten.

4. Erkent het college dit probleem? Is de gemeente inmiddels in gesprek met laadpaalleveranciers die geen tijd rekenen en meewerken aan 'stekker loslaten bij volle accu', conform de oproep van de inspreker?

We lezen ‘De gemeente maakt gebruik van elektrische (deel)auto’s.’

5. Kunt u dit gebruik toelichten en kwantificeren?

We lezen ‘De gemeente wil voor meer eigen voertuigen inzetten op emissieloze alternatieven op het moment dat ze vervangen worden.’

6. Gaat dit over het wagenpark van de gemeente zelf of over particulier eigendom? Kunt u deze inzet SMART toelichten en kwantificeren?

7. Bent u voornemens om evenementen mee te nemen in het SLA die een significante bijdrage leveren aan verslechtering van de luchtkwaliteit, waaronder het afsteken van vuurwerk en evenementen met voertuigen die veel diesel verbruiken? Zo nee, waarom niet?

U schrijft ‘Culemborg heeft betrekkelijk weinig veehouders waardoor maatregelen op [dit] thema niet van toepassing zijn’ voor Culemborg. In totaal heeft Culemborg echter wel meer dan 3000 geiten.[2] Uit onderzoek is gebleken dat omwonenden in een straal van 2 km rondom

geitenhouderijen een verhoogde kans hebben op longontsteking.[3]

8. Waarom acht u maatregelen op dit thema niet van toepassing en handelt u niet vanuit het voorzorgprincipe? Bent u bereid om dit thema in de volgende update wel mee te nemen?

9. Klopt het dat binnenlucht zoals stofmijten, CO2, fijnstof van koken met aardgas, luchtvochtigheid, schimmels, CO van kachels en natuurlijk zuurstof geen onderdeel van het SLA is? Heeft dit onderwerp ook de aandacht van het college?

10. Wat vindt het college van het instellen van een milieuzone om dieselbestelbusjes buiten te houden, en te gaan werken met pakketpunten?[4]

Toelichting: De Partij voor de Dieren is blij dat Culemborg deelneemt aan het Schone Lucht Akkoord. Graag zien wij de ambitie van de ondertekening ook terug in de daadwerkelijke uitvoering.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren, Myra van der Velde


[1] https://globenederland.nl/sla/

[2] https://www.gld.nl/nieuws/6896680/covid-23-uit-een-gelderse-stal-de-veehouderij-is-een-tikkende-tijdbom 3165 geiten, via het kaartje.

[3] https://www.rivm.nl/veehouderi...

[4] Zie ook https://www.opwegnaarzes.nl/ Gemeenten kunnen een aanvraag doen bij SPES: het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de invoering van een zero-emissiezone.