Amen­dement Natuur­in­clusief bouwen uitgangspunt de Driehoek


29 juni 2023

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Besluit:

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

1. Van de uitgangspunten 'Woningbouwontwikkeling Driehoek Rijksstraatweg/N320' en

'Woningbouwontwikkeling Honddijk 11' het uitgangspunt (pagina 3 onder punt 5):

‘Er is beperkt uitwisseling mogelijk tussen de ontwikkelingen Honddijk en Driehoek Rijksstraatweg om de genoemde verhoudingen tussen financieringcategorieën te halen op het niveau van beide projecten.’

te wijzigen in:

‘Er is uitwisseling mogelijk tussen de ontwikkelingen Honddijk en Driehoek Rijksstraatweg om de genoemde verhoudingen tussen financieringcategorieën te halen op het niveau van beide projecten’.

2. Om de ‘Uitgangspunten De Driehoek Rijksstraatweg’, het kopje ‘duurzaamheid en milieu’ onder punt 5 ‘Uitgangspunten bij haalbaarheid’:

‘Uitgangspunten zijn:

• Geen aansluiting op het gasnet

• BENG (Bouwbesluit per 1/1/2021)

Aandacht voor:

• Biodiversiteit

• Natuurinclusief bouwen

• Circulariteit

• Klimaatadaptatie (aandacht voor hittestress, waterrobuust)'

als volgt te wijzigen zodat de woorden ‘aandacht voor’ komen te vervallen en deze aandachtspunten worden toegevoegd aan de uitgangspunten:

• Biodiversiteit

• Natuurinclusief bouwen

• Circulariteit

• Klimaatadaptatie (aandacht voor hittestress, waterrobuust)

Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren
Kees van der Zaag, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

CU, PvdA

Tegen

CDA, VVD, CB, CvN, GL, D66

Lees onze andere moties

Amendement Ook voor dieren een veilig Culemborg

Lees verder

Motie Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer