Motie Steun Dieren­am­bu­lance


10 november 2022

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 10 november 2022

Verzoekt het college:
- Per 2023 jaarlijks structureel € 0,30 per inwoner extra aan financiering aan de dierenambulance te reserveren.
- Hierover met de dierenambulance in gesprek te gaan.

en gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting

Dierenambulance Vianen e.o heeft inmiddels een thuisbasis in Culemborg en is op weg om een van de modernste dierenambulanceposten van Nederland te worden. Er zijn 85 vrijwilligers actief, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ze zijn een erkend leerbedrijf. Het huidige pakket dat de gemeente van de Dierenambulance afneemt omvat onder andere het ophalen van overleden dieren in de openbare ruimte. De financiering hiervoor is inmiddels ontoereikend gebleken, mede vanwege de vogelgriep die volgens experts onder ons zal blijven. De dierenambulance maakt hiervoor veel extra kosten (tot nu toe al €26.000 euro). Het uitbreiden van de afname van diensten kan de Dierenambulance helpen om dit adequaat en veilig te blijven doen en hiermee de gemeente volledig te ontzorgen.


Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Yassin Dagdag, Partij van de Arbeid

Kees van der Zaag, ChristenUnie

Marco van Zandwijk, CDA

Han Braam, VVD


Status

Aangenomen

Voor

CU, CDA, VVD, PvdA, CvN, GL, D66

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Partner veiligheid voor dierenmishandeling en huiselijk geweld

Lees verder

Bufferzones vuurwerkvrije zones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer