Amen­dement Verduur­zamen gaat vanzelf


15 september 2023

Besluit:


De gemeenteraad van Culemborg besluit:

1. In te stemmen met de kaders voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zoals

uiteengezet in het duurzaam meer jaren onderhoudsplan dMJOP (GZDGCB85953/1043496),


te wijzigen in

De gemeenteraad van Culemborg besluit:

1. In te stemmen met de kaders voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed zoals

uiteengezet in het duurzaam meer jaren onderhoudsplan dMJOP (GZDGCB85953/1043496), waarbij

de volgende wijziging is opgenomen:

De tekst op p. 3 van het dMJOP

> De gemeente handhaaft het huidige ambitieniveau (brons) voor al haar panden waarvan de exploitatietermijn niet zeker is tot 2040. Dat betekent dat voor deze panden geen nieuwe duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd, naast de al geplande duurzaamheidsmaatregelen uit het huidige meerjaren onderhoudsplan. Voor deze panden worden per pand nadere voorstellen uitgewerkt wat exploitatiemogelijkheden zijn en of de terugverdientijd van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen nog binnen de exploitatietermijn van het pand valt. Als er aanvullende ambities worden gesteld bovenop de huidige ambities dan betekent dat er aanvullend budget voor vrijgemaakt moet worden. Deze voorstellen worden aan de raad voorgelegd.

Te wijzigen in:

> De gemeente handhaaft het huidige ambitieniveau (brons) voor al haar panden waarvan de exploitatietermijn niet zeker is tot 2040. Dat betekent dat voor deze panden geen nieuwe duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd, naast de al geplande duurzaamheidsmaatregelen uit het huidige meerjaren onderhoudsplan. Voor deze panden worden per pand nadere voorstellen uitgewerkt wat exploitatiemogelijkheden zijn en of de terugverdientijd van aanvullende duurzaamheidsmaatregelen nog binnen de exploitatietermijn van het pand valt. Als er aanvullende ambities worden gesteld bovenop de huidige ambities dan betekent dat er aanvullend budget voor vrijgemaakt wordt.


Naam en ondertekening indieners

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Tessa van Boesschoten, GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

GL

Tegen

CU, CDA, VVD, PvdA, CB, CvN, D66