Motie Onder­te­kenen Plant Based Treaty


6 juli 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op

Constaterende dat:

  • De gemeente Culemborg zich doelen heeft gesteld op het gebied van het klimaat, de biodiversiteit en de volksgezondheid;
  • wetenschappelijk onderzoek aantoont dat een plantaardig voedselsysteem positieve effecten heeft op het klimaat, de biodiversiteit, de volksgezondheid en dierenwelzijn en bewustzijn hierover een belangrijke rol speelt in consumentengedrag;
  • de overheid een verantwoordelijkheid heeft in het erkennen dat de voedselproductie een belangrijke oorzaak is van de klimaatcrisis en dat de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen met een verschuiving naar plantaardige diëten;

Overwegende dat:

  • Het stimuleren van een plantaardig voedselsysteem positieve effecten heeft op het klimaat, de biodiversiteit, de volksgezondheid en dierenwelzijn in Culemborg;
  • De gemeente Culemborg nog op geen enkele manier plantaardig voedsel stimuleert;
  • De Plant Based Treaty een waardevol internationaal initiatief is dat helpt bij het stimuleren van een plantaardig voedselsysteem;[1]

Verzoekt het college:

  • Om te bekijken of we in navolging van meer dan 20 steden wereldwijd de Plant Based Treatykunnen ondertekenen;[2]
  • Een plantaardig voedselsysteem in Culemborg te bevorderen bij reeds lopende zaken en waar dat relevant is, zoals het stimuleren van plantaardige voeding in de gemeentelijke instellingen en evenementen, en ontwikkelingen op dit vlak positief te communiceren;
  • Bovenstaande punten ook kenbaar te maken in het Algemeen Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid.

en gaat over tot de orde van de dag.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

2024

Naam en ondertekening indiener(s)

Myra van der Velde, Partij voor de Dieren

Tim de Kroon, Groenlinks

Dagmar Kusters, D66

[1] https://plantbasedtreaty.org/

[2] https://www.parool.nl/wereld/allemaal-aan-de-vegan-haggis-edinburgh-gaat-vleeseten-ontmoedigen-en-amsterdam~bfa5fb1b/


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdA, D66

Tegen

CU, CDA, VVD, CB, CvN