Motie Trans­pa­rante kapver­gun­ningen


20 april 2023

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op 20-04-2023

Constaterende:

  • Dat de gemeente bevoegd gezag is voor de verlening van omgevingsvergunningen, waaronder vergunningen voor het kappen van bomen;
  • Dat inwoners van een gemeente het recht hebben om zich tijdig en adequaat op de hoogte te stellen van verleende vergunningen in hun gemeente.

Overwegende:

  • Dat publicaties van aanvragen van verleningen van kapvergunningen nu over het algemeen leiden tot verwarring en vragen, omdat informatie ontbreekt met betrekking tot de motivatie/rechtvaardiging van de aanvraag, en de exacte locaties van de bomen;
  • Dat ook publicaties van de weigering van het verlenen van kapvergunningen nu over het algemeen leiden tot verwarring en vragen, omdat informatie ontbreekt met betrekking tot de motivatie/rechtvaardiging van de weigering;
  • Dat het publiceren van aanvullende informatie met betrekking tot de motivatie/rechtvaardiging van de beslissingen tot meer transparantie leidt met het gevoerde beleid, en dat meer transparantie leidt tot meer vertrouwen;
  • Dat het platform www.officielebekendmakingen.nl ruim mogelijkheid biedt om dergelijke informatie laagdrempelig digitaal te ontsluiten, evt. door het toevoegen van een bijlage;
  • Dat dit bij diverse gemeenten (bijvoorbeeld Groningen, Haarlem, Maassluis, Zaanstad) al algemeen gebruikelijk is om deze informatie te publiceren, waarmee de haalbaarheid is aangetoond.

Verzoekt het college:

  • de publicatie van vergunningsaanvragen voor bomenkap en vergunningen voor bomenkap gebruiksvriendelijker en transparanter te maken door ten minste de noodzaak en rechtvaardiging om de bomen te kappen in de motivering van het besluit te communiceren,
  • hierbij te kijken naar voorbeelden van gemeenten waar dit reeds gebeurt;[1]
  • de raad hierover in het najaar 2023 te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

[1] Enkele voorbeelden:

Groningen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-156289.html

Haarlem: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-151658.html

Maassluis: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-136394.html

Zaanstad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-24415.html


Status

Aangenomen

Voor

CU, CDA, PvdA, CB, CvN, GL, D66

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Stop onnodig papierafval met de ja - ja sticker

Lees verder

Amendement Ook voor dieren een veilig Culemborg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer