'Breek met destructief beleid!'


Oproep om prio­riteit te geven aan klimaat en de ecolo­gische crisis

7 juli 2023

In de laatste raad voor de zomer heeft Myra opgeroepen om prioriteit te geven aan klimaat en de ecologische crisis. Ook willen we meer zorg en aandacht voor de stadsnatuur. Lees hier de hele bijdrage van Myra tijdens het debat:

----

Voorzitter, geacht college,

Vorig jaar kregen we vlak na de verkiezingen een beleidsarme kadernota.

We zijn een jaar verder en krijgen opnieuw een beleidsarme kadernota.

Geen beleid is wat de Partij voor de Dieren betreft zeer kwalijk beleid. Stilstand is achteruitgang. Dit jaar heeft de kinderraad de Toekomststoel neergezet, maar het college blijft vastzitten in het verleden. In de veronderstelling dat alles gewoon zo blijft zoals het is, zonder te hoeven inspelen op een wereld die razendsnel veranderd en waar alle alarmbellen afgaan.

Onze partij is gek op alle dieren, maar een struisvogel in de politiek zien we liever niet.

Door het niet prioriteren van klimaat en de ecologische crisis, kies je ervoor om onszelf en toekomstige generaties met nog meer problemen op te zadelen.

Neem de woningbouw - wij willen dat alle woningbouw natuurinclusief is. De wethouder zegt dan tegen ons ‘we doen wel dingen, maar niet in het tempo wat de Partij voor de Dieren graag ziet’. Maar zolang we blijven bouwen volgens het oude systeem, werk je dus mee aan het opvoeren van die urgentie, dat tempo is niet een of ander construct is van de Partij voor de Dieren die wij hebben bedacht in een vergadering, maar het is bittere noodzaak omdat we met z’n allen de aarde om zeep helpen. Daar zit het echte tempo.

En het is goed dat we dingen doen, dat zeker. Maar we zien daarin ook botsingen. Heh, we willen de biodiversiteit bevorderen met initiatieven als Maai Mei Niet waar we dan aan meedoen, maar ja, in juni mochten alle maaimachines weer als vanouds los, en de combinatie van het woest milimeteren van het gras en de droogte zorgden voor een stadslandschap van dorre, gele, kale plekken. Geen bij te zien, geen insect te horen, geen enkel leven te bespeuren. Daar is maatwerk voor nodig en onze stadsnatuur verdient zorg en aandacht, maar we zien het tegenovergestelde: een totale respectloze omgang met de natuur.

We gaan de binnenstad vergroenen, hartstikke mooi, maar ohjee, er staan bomen in de weg: die moeten we eerst kappen zodat er ander groen voor in de plaats kan komen. Complete ecologische waanzin.

We doen mooie pogingen met initiatieven als het NK tegelwippen en containertuintjes, dat moedigen wij echt aan, maar wij zien dat vooral als steppingstones naar een radicale systeemverandering. Want ondertussen is het budget voor biodiversiteit op de plank blijven liggen, zijn er grote projecten vertraagd, en laten we de buitenruimte steeds meer in de handen van aannemers die er baat bij hebben om alles zo kort en plat mogelijk te maken, het liefst met gasbranders, benzine-bladblazers en door het spuiten van gif.

Dat is dus wel het laatste waar we nu geld willen laten liggen en de boel willen vertragen. Want wat kan er ondertussen allemaal wel doorgaan?

Er kan ongestoord vuurwerk afgeschoten worden, er zijn evenementen die op 1 dag meer uitstoot veroorzaken dan de hele stad in 1 jaar, vergunningen voor nog meer bebouwing gaan als warme broodjes over de toonbank en kan de raad na de vergadering lekker genieten van hompen kaas en worst, terwijl we weten hoe schadelijk dierlijke producten zijn voor het klimaat, en wat een absolute hel de veeindustrie is voor dieren.

Geacht college. Het is nu jullie tijd. Vergeet al die conservatieve mannen die jullie zijn voorgegaan en breek met hun destructieve beleid. Jullie kunnen dat, Culemborg kan dat.

En vanavond doen wij al enkele voorstellen om daar blijk van te geven, met aandacht voor schone lucht, biodiversiteit, en de eiwittransitie.

Dankuwel.

Gerelateerd nieuws

Natuurinclusief bouwen geen uitgangspunt De Driehoek

Ons voorstel om bij De Driehoek straks te gaan bouwen met als uitgangspunten biodiversiteit, natuurinclusief, circulair en kl...

Lees verder

Partij voor de Dieren kritisch over bomenbeleid Culemborg

De Partij voor de Dieren maakt zich erg zorgen over het bomenbeleid van gemeente Culemborg. Nadat er meerder gezonde bomen in...

Lees verder