Natuur­in­clusief bouwen geen uitgangspunt De Driehoek


Voorstel PvdD niet aange­nomen

30 juni 2023

Ons voorstel om bij De Driehoek straks te gaan bouwen met als uitgangspunten biodiversiteit, natuurinclusief, circulair en klimaatadaptatie is helaas niet aangenomen. De plannen gaan nu alleen uit van ‘bijna energieneutraal’ en van het gas af. Wat de Partij voor de Dieren betreft gaat dat niet ver genoeg om echt toekomstbestendig te bouwen, met een prettige woonomgeving voor mens en dier. Wij zullen ons hier bij alle woningbouw voor blijven inzetten!

Voor: CU, PvdA
Tegen: GL, D66, CvN, CB, VVD, CDA

Gerelateerd nieuws

Ook voor dieren een veilig Culemborg

Goed nieuws! Dieren worden benoemd in het veiligheidsplan. De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweldig is hela...

Lees verder

'Breek met destructief beleid!'

In de laatste raad voor de zomer heeft Myra opgeroepen om prioriteit te geven aan klimaat en de ecologische crisis. Ook wille...

Lees verder