Vuur­werk­verbod helaas niet aange­nomen


8 december 2022

Helaas zijn onze twee voorstellen over het aan banden leggen van vuurwerk niet aangenomen. Het eerste voorstel ging om een afsteekverbod voor consumentenvuurwerk voor volgende jaarwisseling, en het tweede voorstel vroeg om bufferzones in de vuurwerkvrije zones.

Alleen de PvdA stemde in met onze voorstellen. Tegen stemden: GroenLinks, D66, CU, CDA, VVD, CvN en CB.

Overlast melden kan nog steeds via meldpuntculemborg.nl. Wij zullen ons voor een veilig Culemborg blijven inzetten!