Partij voor de Dieren stemt tegen begroting


Keer het tij!

10 november 2023

De Partij voor de Dieren heeft tegen de begroting gestemd.

Wij missen een lange termijn visie. De gemeente heeft nu een sluitende begroting door dingen uit de reserves op te nemen en door te gaan op oude voet. Maar wij vinden dat we moeten investeren in een toekomst, door spaarzamer om te gaan met de leefomgeving, en de natuur herstellen. We moeten oorzaken aanpakken: niet langer geld en spullen en bezit voorop, wat ervoor zorgt dat de jeugd in de criminaliteit beland, dat er geen sociale verbinding meer is, mensen geen woning kunnen krijgen, en hun boodschappen niet kunnen betalen, dat jongeren zich massaal zorgen maken over een toekomst op een gezonde aarde - Dit is een heilloze weg. We moeten het tij keren.

Daarom hebben wij drie voorstellen ingediend die geen geld kosten, en die blijk geven van respect voor de aarde, voor de natuur, en voor dieren en die op korte termijn al bijdragen aan een toekomst voor alle inwoners van Culemborg. Helaas zijn deze voorstellen niet aangenomen.

Lees hier de voorstellen:
Motie Tweedekans Meubilair

Motie Verkennen Dierenwelzijnsbeleid

Motie Verzekeren Natuurcompensatie


En lees hier de hele bijdrage bij de begrotingsbehandeling.

Gerelateerd nieuws

Hoe kunnen dieren zich het beste door de stad verplaatsen?

Goed nieuws: de dierenambulance wordt voortaan betrokken bij gesprekken over hoe dieren zich het beste door de stad kunnen be...

Lees verder

Voorlopig geen dierenwelzijnsbeleid in Culemborg

Het voorstel van de Partij voor de Dieren om te starten met een dierenwelzijnsnota is donderdag niet aangenomen in de gemeent...

Lees verder